Znaczenie gospodarcze ma równiez maczniak

Znaczenie gospodarcze ma również mączniak rzekomy wywoływany przez Plasmopara viticola na winoroślach, zwany też schorzeniem peronospoxowym; W czasie wilgotnej pogody występuje on epidemicznie na liściach powodując ich opadanie, a owoce zamienia w skórzaste jagody dotknięte suchą zgnilizną. Przez ten grzyb i kilka innych mniej ważnych schorzeń grzybowych niszczeje rocznie około plonu winogron, a następnych 20% niszczą szkodniki. Choroby wywoływane przez grzyby należące do Peronosporaceae można zwalczać z dobrym wynikiem przez Opryskiwanie liści cieczą bordoską (ciecz miedziano-wapienna), wskutek czego zoospory tracą zdoiność kiełkowania. Przy okazji można wspomnieć, że rocznie W Niemczech choroby pasożytnicze i szkodniki niszczą przeciętnie 15% ogólnych zbiorów, co w roku 1928 spowcdowało straty wynoszące 2 miliardy marek. Oomycetales mają rurowatą grzybnię bez ścian poprzecznych, wielojądrową i rozgałęzioną. Przeszły one z życia w wodzie do Życia na lądzie i żyją częściowo jako roztocza, częściowo jako pasożyty. Ich błona komór— kowa daje r e ak c j ę na b łon ni k. Rozmnażanie bezpłciowe Saprolegniaceae, które przeważnie żyją w wodzie, następuje za pomocą zoospor opa trzony ch 2 wiciami umieszczonymi przeważnie bocznie. U Peronosporaceae, które wyszły na ląd, ten typ rozmnażania został zastąpiony przez rozsiewanie całych sporangiów lub konidiów. W rozmnażaniu płciowym panuje wszędzie o o g a m i a. Ruchliwe gamety nigdzie już tu nie powstają; ich funkcję przejmują jądra (3. Jądra te doprowadzane są do jaj za pomocą strz ępek za p ła d n i a j ą cyc h, które wrastają z anterydiów do oogoniów. Również jaja nie u wSzystkich form wyższych są całkowicie wykształcone; zamiast nich w krańcowym przypadku występuje w centralnej części pla zmy oogonium większa ilość jąder ę; po ich zapłodnieniu przez odpowiednią ilość jąder (3 otacza się błoną centralna część oogonium, a więc zapłodnione jądra i część plazrny•, w której one leżą. W ten sposób we wnętrzu oogonium powstaje wielo— jądrowa zygota. U Saprolegniaceae ca ła plazma ulega zużyciu przy wytwarzaniu gamet. U Peronosporaceae natomiast pewna jej część nie bierze udziału w tej funkcji. [więcej w: , wynajem busów, biuro detektywistyczne, felgi stalowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.