Z plazmodiów tworza sie spo

Z plazmodiów tworzą się spo rangi a, zwane tu owocnikami. Przed ich wytworzeniem plazmodium traci fototaktyzm ujemny, wypełza z wilgotnego podłoża na światło i tracąc znaczną ilość wody zamienia sie w liczne ow o c niki (ryc. 435 A). Każdy owocnik tworzy na powierzchni twardą, często zawierającą wapno osłonkę (p er y i u m), a wewnątrz liczne, drobne, Otoczone błoną, Fungi. Phycomucetes 509 rami lub gemma m i). Czasem tworzą się mocne, bulwowate skupienia strzęPek, tzw. sklero cja. Grzyby żyją sap ro fi ty c znie albo p as ożył n ic z o, w wodzie i na lądzie; w morzu są niezwykle rzadkie, Większość saprofitów można hodować na sztucznych podłożach. Niektóre są heterotroficzne nie tylko ze względu na C i N, ale też jeśli chodzi o substancje czynne. Jako materiał zapasowy jest szeroko rozpowszechniony występujący w postaci kropel gliko gen i t łusz cz ; występuje również mannit i mocznik. Grzyby dzieli się na dwie klasy: Phycomycetes — Pleśniaki i Eumycetes — Grzyby wyższe. IX. Klasa Phycomycetes — Pleśniaki, Glonowce, Grzyby niŻsze U najniższych przedstawicieli pleśniaków plecha jest mikroskopijnie mała i jednojądrowa. U wyższych jest ona silnie wykształcona, rozgałe— ziona i wielojądrowa, jednakże z wyjątkiem zupełnie nielicznych, najwyzej uorganizowanych form, zawsze b e z ścian poprzeczny c h, a więc r u r o wa ta (siphonalis). Faza diploidalna z nielicznymi wyjątkami jest ograniczona jedynie do zygoty. Pierwsi badacze nazywali te organizmy „grzybami glonowymi” z powodu podobieństwa pewnych znanych wówczas gatunków grzybów do pewnych glonów (s. 521). 1. Rząd Myxochytridiales. Przedstawiciele tego rzędu żyją pasożytniczo W niższych roślinach wodnych jako nagie organizmy jednokomórkowe, ale częściowo też w roślinach lądowych. Pływki u Olpidium opatrzone tylko jedną, ku tyłowi skierowaną wicią (ryc. 437 A), dostają się przez błonę komórkową epi- dermy pr awdopodobnie enzymatycznie rozpuszczaną do komórki żywiciela, gdzie pasożytują jako nieobłonione, jednojądrowe, ameboidalne protoplasty (B). [hasła pokrewne: , krzesła obrotowe, sala konferencyjna warszawa, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.