Wkłady do banku i kapitał.

Wkłady do banku i kapitał pieniężny bankiera składają się na tzw. wkłady pierwotne. Z wkładów tych, zgodnie z obowiązującymi ogólnie przepisami, bank musi w gotówce zachować: 1) pogotowie kasowe, wynoszące około 30/0 wkładów pierwotnych; 2) rezerwę gotówkową, wynoszącą 10-20% sumy depozytów. Decydująca ilość obrotów towarowo-pieniężnych to obroty bezgotówkowe, nie wymagające wpłat gotówkowych ze strony banku, w którym jego klienci mają depozyty. Rozrachunków między klientami dokonuje bank przez przelewy z kont -na konta dokonywane na ich zlecenie. Przy założeniu, że rezerwa bankowa wynosi 170/0, a pogotowie kasowe 30/0, pozostałe 8f1l/0 sumy depozytów bank może użyć na udzielanie kredytu. Wydawałoby się zatem, że suma rezerwy gotówkowej w banku i udzielonego kredytu musi być równa sumie wkładów pierwotnych. W rzeczywistości jest inaczej: suma udzielonego kredytu. Kredyt przez dyskonto otrzymuje się w następujący sposób: posiadacz weksla żyruje go jako współzobowiązany i składa go pod zastaw kredytu otrzymanego w banku. Wysokość rezerwy określana jest ustawowo. Zarówno pogotowie kasowe, jak i rezerwa gotówkowa są zabezpieczeniem dla bieżących wypłat właścicielom depozytów bankowych. Podział wartości dodatkowej krótkoterminowego jest wyższa od sumy wkładów pierwotnych. Jest to możliwe, gdyż: 1) kredyt zaciągany w banku albo w ogóle nie jest podejmowany w gotówce, albo gotówka stanowi tylko jego część; dlatego po udzieleniu kredytu gotówka pozostaje nadal (w całości lub częściowo) w banku; powstaje w ten sposób depozyt pochodny w banku kredytującym; 2) w oparciu o depozyt pochodny bank może ponownie udzielać kredytu na tych samych zasadach jak w oparciu o depozyt pierwotny, (tzn. pomniejszony o tę część kredytu, która została pobrana gotówką, oraz o rezerwę gotówkową obliczoną w stosunku do depozytu pochodnego); kolejno może powstać drugi, trzeci itd. depozyt pochodny. Widzimy więc, że banki udzielają kredytów nie tylko w oparciu kredytu o wkłady pierwotne, lecz i o wkłady wtórne. [patrz też: , gabloty aluminiowe, kurs prawa jazdy Lublin, uprawnienia sep ]
[przypisy: goniec bartoszycki, metoda simontona, soczewki dla astygmatyków ]

Tags: , ,

No Responses to “Wkłady do banku i kapitał.”

 1. The Flying Mouse says:

  marchewka kalorie nie ma za dużo,

 2. Alpha says:

  [..] Odniesienie w tekscie do alkoholizm[...]

 3. Zuzanna says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 4. Zofia says:

  Article marked with the noticed of: zgorzel zęba[...]

 5. Dancing Madman says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie