Rodzaje kapitału.

We współczesnym kapitalizmie, w wyniku powstania kapitału finansowego i oligarchii finansowej oraz oddzielenia się własności kapitału od zarządzania nim, kapitał będący własnością określonych kapitalistów może równocześnie funkcjonować w różnych dziedzinach działalności gospodarczej. Ponadto istotną rolę spełnia również kapitał państwowy. W podziale wytworzonej w społeczeństwie burżuazyjnym masy wartości dodatkowej uczestniczy cała burżuazja. W okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego kapitaliści przemysłowi osiągali zysk przemysłowy, a kapitaliści handlowi- zysk handlowy; zyskiem bankierów i właścicieli kapitału pożyczkowego był procent, a właścicieli ziemskich – renta gruntowa. W kapitalizmie monopolistycznym zysk we wszystkich formach mogą otrzymywać właściciele kapitału finansowego, przy czym otrzymują oni tzw. zysk monopolowy. 1. Koszty i cena produkcji. Produkcja towarów wymaga nakładów kapitału i pracy. Własne koszty produkcji. Z punktu widzenia gospodarki narodowej są to społeczne koszty produkcji, a z punktu widzenia przedsiębiorstwa – koszty własne produkcji. Koszty produkcji to wartość nakładów poniesionych na wytworzenie określonego produktu. Rozróżnia się społeczne koszty produkcji i własne koszty produkcji. Społeczne koszty produkcji to nakłady pracy społecznie niezbędnej do wytworzenia określonego towaru; obejmują one zarówno nakłady pracy uprzedmiotowionej (kapitał stały c), jak i nakłady pracy żywej-(nowo wytworzona wartość v+m). Społeczne koszty produkcji Ksp = c-ł-u-l-m. Ponieważ i wartość towaru T = c+v+m, zatem K.p = T. Koszty produkcji kapitalisty obejmują nakłady pracy uprzedmiotowionej (kapitału stałego c) i część nakładu pracy żywej (wartość kapitału zmiennego równa płacom – v). Z powyższego wynika, że koszty produkcji kapitalisty są niższe zarówno od społecznych kosztów produkcji, jak i od wartości towaru. Jeśli koszty produkcji kapitalisty oznaczymy Kw, to Kw = = c+v. Stąd zatem wynika, że Ksp > Kw < T. [podobne: , hurtownia elektryczna, blachy trapezowe, Automatyka przemysłowa ]
[patrz też: ile kosztują badania lekarskie do pracy, metoda simontona, piperine forte gdzie kupic ]

Tags: , ,

Comments are closed.