Konkurencja a wartość rynkowa towaru.

W wyniku konkurencji w określonej gałęzi produkcji kształtuje się wartość rynkowa towarów, tj. w sposób żywiołowy ustala się wielkość czasu pracy abstrakcyjnej, społecznie niezbędnej do wytworzenia określonego towaru. Ponieważ w określonej gałęzi produkcji działa zazwyczaj wiele przedsiębiorstw o różnym składzie organicznym kapitału, ich indywidualne czasy pracy są różne. Rynek jednak nie uznaje indywidualnego czasu pracy, a w ślad za tym i wartości indywidualnej; uznaje tylko czas pracy społecznie niezbędny, a w ślad za tym i społeczną wartość rynkową. Wartość rynkowa towarów odpowiada zatem przeciętnej (średniej ważonej) wartości towarów wytwarzanych w danej gałęzi, tj. indywidualnej wartości towarów wytwarzanych w przeciętnych społecznie warunkach, czyli w warunkach wytwarzania decydującej części towarów. Wartość rynkowa jest więc średnią ważoną wartości indywidualnej oraz ilości towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które dostarczają na rynek decydującą masę towarów i mają przeciętny gałęziowy skład organiczny kapitału. Wartość. Indywidualna wartość towarów produkowanych przez towarów a skład przedsiębiorstwa o najniższym składzie organicznym kapitału organiczny (i najniższej sile produkcyjnej pracy) jest wyższa od wartości kapitału rynkowej, dlatego ich sytuacja w walce konkurencyjnej na rynku jest niekorzystna. Prowadzi to często do ich bankructwa. Indywidualna wartość towarów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa o najwyższym składzie organicznym kapitału i o najwyższej sile produkcyjnej pracy jest natomiast niższa od wartości rynkowej. W wyniku tego uzyskują one nadzwyczajną wartość dodatkową, a w ślad za tym wyższą od przeciętnej stopę zysku. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym staje się to stymulatorem postępu technicznego. Stymulowanie postępu technicznego przez przedsiębiorstwa mające najwyższy skład organiczny kapitału i najwyższą siłę produkcyjną pracy w danej gałęzi dokonuje się następująco: indywidualny czas pracy tych przedsiębiorstw jest krótszy od czasu społecznie niezbędnego, a wartość indywidualna wytwarzanych w nich towarów jest niższa od wartości rynkowej. [patrz też: , kamery monitoring, aplikacje mobilne, Drabiny magazynowe ]
[przypisy: krasnorosty, leczenie prądem o niskim napięciu, zoofaktor ]

Tags: , ,

No Responses to “Konkurencja a wartość rynkowa towaru.”

 1. The Happy Jock says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 2. Janina says:

  [..] Cytowany fragment: buty piłkarskie[...]

 3. Alicja says:

  Kelp nigdy nie brałam,biorę od miesiąca Hashiforte

 4. Luiza says:

  [..] Odniesienie w tekscie do sklepy z okularami[...]

 5. Artur says:

  Prośbę o podanie nazwy ziół