Potencjał oksydoredukcyjny.

W rezultacie tych przemian powstają kolejno: aldehyd glicerolowy, kwas pirogronowy, a z niego po dekarboksylacji — aldehyd octowy (lub aktywny kwas octowy) i dwutlenek węgla. Natomiast odłączany w trakcie tych reakcji wodór nie zostaje przeniesiony na aldehyd octowy, którego dalsze przekształcanie przebiega inaczej, lecz zostaje spalony — podobnie jak podczas fermentacji octowej — na wodę za pomocą tlenu atmosferycznego. Przeniesienie wodoru na tlen atmosferyczny jest procesem bardzo skomplikowanym. Uczestniczy w nim dehydrogenaza (kodehydrogenaza II — nukleotyd trójfosfopirydynowy), której grupa prostetyczna jest zbudowana bardzo podobnie jak kodehydrogenaza I, czynna w procesie fermentacji alkoholowej. Odłącza ona wodór od substratu i wiąże się z nim luźno, nie wykazuje natomiast zdolności do bezpośredniego reagowania z tlenem. Wskutek tego przekazuje ona wodór na inne enzymy pośredniczące, które mają zdolność, jako tzw. substancje oksydoredukcyjne, łatwego i odwracalnego przechodzenia ze stanu utlenienia w stan zredukowania. Tego rodzaju substancjami pośredniczącymi są tzw. „żółte fermenty, zabarwione żółto w stanie utlenienia, a bezbarwne po przyłączeniu wodoru. Ich grupę prostetyczną stanowi związek typu alloksazyny (ryboflawina; może ona jeszcze występować w połączeniu z kwasem adenilowym). W innych przypadkach od dehydrogenaz mogą przejmować wodór fenole i inne jeszcze akceptory. Jednak nawet związany z tym enzymami wodór nie może się bezpośrednio połączyć z tlenem powietrza, ponieważ ani wodór, ani tlen nie są jeszcze zdolne do reakcji cząsteczkowej. Ilość wolnego wodoru pojawiającego się przy dehydrogenacji lub przenoszeniu tego pierwiastka można zmierzyć i uzyskać w ten sposób dane o intensywności wiązania lub spalania wodoru w procesach oddechowych. Tzw. potencjał oksydoredukcyjny oznaczany symbolem rH jest miarą ciśnienia wodoru (w atm.) w danym układzie. [podobne: , naprawa aparatów cyfrowych, zbiorniki przeciwpożarowe, Zabudowa balkonów ]
[patrz też: cena monopolowa, renta różniczkowa, oddychanie beztlenowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Potencjał oksydoredukcyjny.”

 1. Natural Mess says:

  [..] Cytowany fragment: dietetyk konin[...]

 2. Day Hawk says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 3. Stanisław says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Makijaż permanentny kielce[...]

 4. Victoria says:

  Widzę lekką poprawę

 5. Snake Eyes says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zgaga[...]

 6. Szymon says:

  Świetny artykuł, mimo wszystko