Świecenie organizmów zwierzęcych.

Tylko mały ułamek uwalniającej się w procesie oddychania energii zostaje wyzyskany do budowy nowych cząsteczek chemicznych przy syntezie składników komórki, np. podczas wzrostu. Większa część energii po wykonaniu pewnych prac i przekształceń chemicznych zostaje wydzielona na zewnątrz jako ciepło. Także maszyny przekształcają na pracę niewielki ułamek dostarczanej im energii. Organizm przewyższa pod względem stopnia wykorzystania energii wszystkie maszyny skonstruowane dotychczas przez człowieka. Świecenie pewnych bakterii i grzybów, rozwijających się np. na mięsie i martwych rybach, ma prawdopodobnie bardzo luźny związek z oddychaniem tych organizmów. W ten sposób świecą nieszkodliwe zresztą bakterie świecące (Bac. phosphoreus, Pseudomonas lucijera). Niektóre bruzdnice oraz grzybnia rozkładającej drewno opieńki miodowej (Armillaria mellea) mają zdolność świecenia. Świecenie organizmów zwierzęcych w wielu przypadkach jest prawdopodobnie związane z obecnością bakterii żyjących symbiotycznie w pewnych ich organach. Świecenie bakterii można wykorzystać jako bardzo czuły test biologiczny do stwierdzenia obecności tlenu. Zjawisko to, nazywane chemoluminescencją, polega na tym, że podczas nieznanych bliżej procesów metabolicznych powstają pewne substancje utleniające się w obecności minimalnych ilości tlenu i przekształcające około uwalnianej przy tym energii na promieniowanie widzialne. Skomplikowane procesy oddechowe stanowią podstawowy objaw życia i są tak ściśle związane z innymi jego przejawami, że zmianie zapotrzebowania energetycznego organizmu towarzyszy zawsze zmiana natężenia oddychania. Pierwsze fazy kiełkowania, wzrost, a także zranienie oraz działanie bodźców zewnętrznych na roślinę zwiększają zwykle natężenie oddychania, natomiast części roślin w stadium spoczynku oddychają z minimalną intensywnością. Nawet energia niezbędna do redukcji C02 w procesie fotosyntezy pochodzi przypuszczalnie częściowo z oddychania. Pewne trucizny, np. kwas cyjanowodorowy, działają hamująco na oddychanie, ponieważ kwas ten reaguje z enzymami oddechowymi zawierającymi metale ciężkie. Znamy jednak pewne rośliny, które odznaczają się niezwykłą odpornością na działanie HCN. [patrz też: , Katalog firm, hotele kraków, serwis komputerów ]
[patrz też: goniec bartoszycki, metoda simontona, soczewki dla astygmatyków ]

Tags: , ,

No Responses to “Świecenie organizmów zwierzęcych.”

  1. Midnight Rider says:

    U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

  2. Shooter says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortodonta bielsko[...]

  3. Natan says:

    Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny