Procesy chemiczne, składające się na cykl Krebsa.

Ten „aktywny” kwas octowy zawierający dwa atomy węgla zostaje następnie dołączony do akceptora mającego w cząsteczce 4 atomy węgla (kwas szczawiowooctowy) i w ten sposób powstaje kwas cytrynowy. Podczas dalszych przemian, przez czterokrotną dehydrogenację i spalanie odłączonego wodoru na wodę, kwas octowy zostaje rozłożony na dwie cząsteczki C02, przy czym akceptor ulega regeneracji. Procesy chemiczne, składające się na cykl Krebsa. W cyklu tym powstaje szereg kwasów organicznych, takich jak kwas bursztynowy czy jabłkowy, co wyjaśnia tak częste występowanie ich w roślinach. Wiele roślin gruboszowatych, np. z rodziny Crassulaceae, regularnie w nocy gromadzi kwasy organiczne, a szczególnie kwas jabłkowy. Kwasy te zanikają w ciągu dnia. Przerwa w asymilacji a w związku z tym gromadzenie się go w tkankach tych roślin, wywołuje przypuszczalnie periodyczne zahamowanie normalnego rozkładu węglowodanów. Wskutek tego w nocy, dzięki procesom karboksylacji, może dojść do gromadzenia się w formie kwasów uprzednio przerobionych produktów pośrednich reakcji; podczas dnia zahamowanie zostaje zniesione, a kwasy mogą wejść ponownie w przemianę materii. We wszystkich opisanych przypadkach istota oddychania polega na tym, że podczas różnorodnych reakcji, przy współudziale enzymów, z cukru odpowiednio przekształconego jest odłączany wodór i spalany na wodę za pomocą tlenu atmosferycznego, węgiel natomiast wraca do atmosfery jako dwutlenek węgla. Właściwy proces, podczas którego uwalnia się energia — spalanie wodoru, może być w różnorodny sposób przeprowadzany przez oddychający organizm dzięki istnieniu wielu łańcuchów reakcji enzymatycznych. Szczegóły sposobu przekazywania energii oddechowej na potrzeby innych procesów życiowych są mało znane. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że gromadzenie i przekształcanie energii podczas fermentacji alkoholowej za pomocą wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych o typie kwasu trójadenozynofosforowego spełnia podobne funkcje w końcowych fazach oddychania. Przypuszczamy, że zupełny rozkład cząsteczki cukru prowadzi do powstania 20—30 takich wiązań fosforanowych, a około połowy wywiązującej się energii zostaje przejściowo zmagazynowane w ATP. [hasła pokrewne: , hotele w Gdańsku, osuszacze powietrza, Suknie ślubne ]
[więcej w: renta gruntowa, korony porcelanowe na metalu, rejestracja w przychodni ]

Tags: , ,

No Responses to “Procesy chemiczne, składające się na cykl Krebsa.”

  1. Witold says:

    Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

  2. Jokers Grin says:

    [..] Odniesienie w tekscie do fizykoterapia[...]

  3. Elżbieta says:

    Kolejna sprawa to otyłość na osiedlach