Kredytowanie kapitalistów.

Środki gromadzone przez banki służą do krótko- i długoterminowego kredytowania kapitalistów. Kredyt krótkoterminowy przeznaczony jest na zakup elementów kapitału obrotowego, kredyt długoterminowy zaś to kredyt inwestycyjny. Kapitał banku składa się: 1) z kapitału zakładowego bankiera; 2) z kapitału obcego ulokowanego w banku. Kapitał zakładowy banku stanowi zazwyczaj niewielki procent w porównaniu z kapitałem obcym. Nie jest on też źródłem kredytu bankowego. Przeznaczany jest na utrzymanie budynków i urządzeń bankowych oraz stanowi pieniężną rezerwę banku. Kapitały i wkłady pieniężne ulokowane w banku to tzw. depozyty. Depozyty ulokowane na kontach bieżących są nie oprocentowane, natomiast za depozyty ulokowane na kontach za wypowiedzeniem bank płaci depozytariuszom określoną stopę procentową. Jest ona niższa od stopy pobieranej przez banki przy udzielaniu kredytu. Różnica między stopą procentową opłacaną a pobieraną przez bankiera stanowi jego zysk brutto. Z zysku tego bankier pokrywa koszty działalności banku: spłaca amortyzację budynków i urządzeń, wypłaca pensję pracownikom banku, opłaca podatki itp. Pozostała suma, po potrąceniu kosztów działalności banku, stanowi zysk netto bankiera. Współcześnie banki monopolistyczne nie zadowalają się przeciętną stopą zysku. Podobnie jak monopole w innych gałęziach gospodarki, osiągają zysk monopolowy. Stopa procentowa jest ceną kapitału pożyczkowego; jest to stosunek sumy, którą płaci się za użytkowanie kapitału pieniężnego, do wielkości tego kapitału. Wysokość stopy procentowej zależy od następujących czynników: 1) od wysokości przeciętnej lub monopolowej stopy zysku; 2) od podaży i popytu kapitału pożyczkowego; 3) od terminu, na który udzielany jest kredyt; 4), od stopnia ryzyka kredytodawcy. Stopa procentowa musi być niższa od stopy zysku, gdyż tylko wtedy istnieje ekonomiczne uzasadnienie zaciągania kredytu. Ostatecznie wysokość stopy zysku zależy od popytu i podaży kapitału pożyczkowego, dlatego w różnych krajach kapitalistycznych jest ona różna. [hasła pokrewne: , ochrona mienia, Opakowania kartonowe, sprzątanie poznań ]
[patrz też: terapia sensoryczna dla dzieci, gazeta lidzbarska, fermentacja masłowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Kredytowanie kapitalistów.”

 1. Guillotine says:

  Article marked with the noticed of: hotel spa góry[...]

 2. Nikola says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

 3. Krystian says:

  Article marked with the noticed of: trening[...]

 4. Julia says:

  Też tak miałam ostatnio