Fermentacja mlekowa.

Spośród fermentacji należy krótko omówić fermentację mlekową, która powoduje kwaśnienie mleka, służy do konserwacji paszy zielonej w silosach, kiszenia kapusty itd., a zatem ma drzący się podczas niej kwas mlekowy hamuje rozwój zakażeń bakteryjnych. Organizmami przeprowadzającymi fermentację mlekową są różne gatunki bakterii termofilnych, beztlenowców względnych, żyjących zazwyczaj epifitycznie na liściach roślin wyższych. Rozkładają one w procesie fermentacji cukier znajdujący się w mleku lub w zielonej paszy na kwas mlekowy i uzyskują w ten sposób niezbędną do życia energię. 1 mol CCH1206 2 mole CH3 • CHOH . COOH + 22 kcal. W rzeczywistości tylko nieliczne bakterie (np. Bacterium Delbriickii), używane w mleczarstwie i serowarstwie, przekształcają cukier w tak prosty sposób. Większość organizmów przeprowadza tzw. fermentację mieszaną. Do organizmów tych należy np. także Escherichia coli, żyjąca w ludzkim przewodzie pokarmowym, oraz wiele bakterii wywołujących ropne zakażenia (Staphylococcaceae). Podczas fermentacji mieszanej powstają obok kwasu mlekowego także inne produkty końcowe (m. in. coe, H2, CH4, CHg, COOH, CHZ • CHZ • COOH). Można przyjąć, ze pierwsze etapy fermentacji kwasu mlekowego, obejmujące rozpad cukru do kwasu pirogronowego, są identyczne jak przy fermentacji alkoholowej. Organizmy fermentacji mlekowej są pozbawione jednak enzymu karboksylazy, wskutek czego dekarboksylacja kwasu pirogronowego nie jest możliwa i nie tworzy się aldehyd octowy, który mógłby pełnić funkcje akceptora wodoru. Oddzielony od wodzianu aldehydu glicerolowego wodór zostaje prawdopodobnie dołączony po prostu do cząsteczki kwasu pirogronowego i redukuje ją na kwas mlekowy: • CO. COOH+ 2H CHOH•COOH. W analogiczny sposób dochodzi do wytworzenia się kwasu mlekowego w mięśniach. [patrz też: , Bielizna nocna damska, Katalog firm, meble kuchenne ]
[przypisy: cena monopolowa, renta różniczkowa, oddychanie beztlenowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Fermentacja mlekowa.”

  1. Stacker of Wheat says:

    Świetny artykuł, mimo wszystko

  2. Trip says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wybielanie zębów Warszawa[...]

  3. Pepper Legs says:

    Często boli mnie głowa jakby to był tętniak