Renta różniczkowa.

Różnice w urodzajności gleb i odległości są jedynie warunkami, przy istnieniu których wkład pracy robotników daje różne efekty. Źródłem wszelkiej renty gruntowej jest dodatkowy czas pracy najemnych robotników rolnych. Źródłem zaś renty różniczkowej jest fakt, że wydajność pracy, a ściśle – siła produkcyjna pracy – wyższa jest na działkach ziemi żyźniejszej czy położonych bliżej rynku. Renta gruntową w rolnictwie kapitalistycznym. Renta różniczkowa. Zwiększenie produkcji rolniczej w skali światowej może się odbywać dwiema drogami. W krajach o mniejszej gęstości zaludnienia i posiadających zapasy ziemi, która przy pewnych nakładach może być jeszcze wzięta pod uprawę, możliwe jest zwiększenie produkcji żywności przez rozszerzenie obszarów uprawnych. Jest to ekstensywna droga zwiększania produkcji rolniczej. Na tej drodze rozwijał się kapitalistyczny system rolnictwa głównie w Stanach Zjednoczonych do początku XX w. W poważnym stopniu stosuje się tę metodę w Australii, Kanadzie i w wielu krajach Ameryki Południowej. W krajach o dużej gęstości zaludnienia prawie całość ziemi nadającej się do rolniczego użytkowania została już zagospodarowana. W tej sytuacji jedyną drogą prowadzącą do zwiększenia produkcji rolniczej jest zwiększanie nakładów środków produkcji w już zagospodarowanych obszarach. Metoda zwiększania nakładów kapitału w rolnictwie, prowadząca do wzrostu ich natężenia na znajdujących się już w uprawie obszarach nazwana została intensywną drogą rozwoju, lub intensyfikacją rolnictwa. Miarą poziomu intensywności rolnictwa jest wysokość nakładów środków produkcji i żywej siły roboczej na jednostkę powierzchni użytków rolnych. Dodatkowe nakłady kapitału na tę samą działkę ziemi w postaci urządzeń odwadniających lub nawadniających, nawozów sztucznych, wapna; środków ochrony roślin, wysokiej jakości nasion roślin uprawnych, maszyn, zwierząt hodowlanych, pasz treściwych itp. wzmagają naturalną siłę urodzajności ziemi i w wyniku zwiększają plony roślin oraz wydajność zwierząt, a jednocześnie podnoszą wydajność pracy robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwie rolniczym. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, tablice informacyjne, blaty granitowe ]
[przypisy: terapia sensoryczna dla dzieci, gazeta lidzbarska, fermentacja masłowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Renta różniczkowa.”

 1. Vagabond Warrior says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodoncja Kraków[...]

 2. Rozalia says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

 3. Accidental Genius says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Astma alergiczna[...]

 4. Turnip King says:

  najlepszy jest olej z konopi siewnej