Roczny odpis amortyzacyjny.

Roczny odpis amortyzacyjny oblicza się według wzoru: Ar = Mr, n gdzie: AT – roczny odpis amortyzacyjny; Mr – wartość początkowa kapitału trwałego; n – liczba lat użytkowania kapitału trwałego. Jeśli odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji są identyczne we wszystkich latach, to mamy do czynienia z liniową metodą amortyzacji. Jeśli natomiast odpisy amortyzacyjne i stopa amortyzacji maleją wraz z upływem lat, mamy do czynienia z degresywną metodą amortyzacji. Stosuje się też progresywną metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się i po zamortyzowaniu kapitału trwałego, jeśli kapitał ten jest nadal technicznie i ekonomicznie sprawny i funkcjonuje w produkcji.  Koszty materiałowe obejmują zużytą wartość surowców, materiałów pomocniczych, paliwa itp. Koszty siły roboczej równają się płacom. Koszty amortyzacji odzwierciedlają zużycie kapitału trwałego, a koszty surowców i koszty siły roboczej równają się wartości kapitału obrotowego. Koszty własne produkcji dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne Koszty stale tKs – przy danym potencjale produkcyjnym, są niezależne od rozmiarów produkcji. Oznacza to, że koszt stały na jednostkę produkcji (Ksj) maleje wraz ze wzrostem rozmiarów produkcji. Koszty stałe to koszty gotowości do produkcji; przy danym potencjale produkcyjnym trzeba je ponosić zarówno przy wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, jak i wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie produkuje. Do kosztów stałych należą m.in.. koszty amortyzacji, konserwacji urządzeń, płace części administracji, odsetki od wypożyczonego kapitału trwałego, ubezpieczenie zakładu. Koszty zmienne (Kz) to koszty siły roboczej, surowców, energii, paliwa transportu towarów i procentu od wypożyczonego kapitału obrotowego. [podobne: , uprawnienia sep, klimatyzatory przenośne, nagrzewnice powietrza ]
[przypisy: ginekolog na nfz warszawa, potencjał oksydoredukcyjny, europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego czas oczekiwania ]

Tags: , ,

No Responses to “Roczny odpis amortyzacyjny.”

 1. Kajetan says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 2. New Cycle says:

  Article marked with the noticed of: catering dietetyczny[...]

 3. Dredd says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 4. Tobiasz says:

  [..] Cytowany fragment: catering sushi warszawa[...]

 5. Mr. Fabulous says:

  Niespełna rok temu wykryto u mnie nadciśnienie