Popyt na kredyt.

Przy danej stopie zysku przemysłowego popyt na kredyt, zwłaszcza na kredyt inwestycyjny, będzie zależny od wysokości stopy procentowej. Im większa jest różnica między stopą zysku przemysłowego a stopą procentową, tym wyższy będzie popyt na kredyt. Różnica między stopą zysku przemysłowego a stopą procentową stanowi bowiem zysk kapitalisty przemysłowego. Prawidłowość tę starają się wykorzystać w swej polityce gospodarczej rządy krajów kapitalistycznych, zwłaszcza wysoko rozwiniętych. Wysokość stopy procentowej płaconej i pobieranej przez bank centralny ustala bowiem rząd, a respektują ją również inne banki. Kapitał bankowy i banki mają ogromny wpływ na działalność gospodarczą. Na przestrzeni wieków w działalności kapitału bankowego dokonała się specjalizacja. A oto najważniejsze rodzaje banków: 1) bank centralny (emisyjny); 2) banki handlowe (zwane też clearingowymi, kredytowymi lub depozytowymi); 3) banki inwestycyjne i hipoteczne udzielające kredytu długoterminowego; 4) banki kredytujące handel zagraniczny; 5) kasy oszczędności; 6) towarzystwa kredytowe. Kapitał handlowy i pożyczkowy . Banki mogą spełniać funkcje pasywne i aktywne. Funkcje pasywne banków polegają na gromadzeniu środków kapitałowych i oszczędności ludności. Funkcje aktywne to udzielanie kredytów j prowadzenie rachunków bieżących firm i osób oraz dokonywanie – na ich zlecenie – rozliczeń przez rachunki bieżące. Banki udzielają kredytów krótkoterminowych (do 2 lat), średnioterminowych (2 – 5 lat) i długoterminowych (ponad 5 lat). Kredytów krótko- i średnioterminowych udzielają banki handlowe przez dyskontowanie weksli, kredytowanie wzrostu zapasów środków produkcji i produkcji gotowej oraz przez kredyt na płace. Kredytów długoterminowych udzielają banki inwestycyjne, hipoteczne oraz towarzystwa kredytowe i ubezpieczeniowe. Te ostatnie, koncentrując ogromne kapitały z tytułu składek i opłat ubezpieczeniowych, udzielają kredytu zakupując na rynku papiery wartościowe (obligacje, weksle itp.). [więcej w: , skoki w tandemie, odzież robocza, sala konferencyjna warszawa ]
[przypisy: renta gruntowa, korony porcelanowe na metalu, rejestracja w przychodni ]

Tags: , ,

No Responses to “Popyt na kredyt.”

  1. Nina says:

    mleko nie dostarcza wapnia

  2. Mad Irishman says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: medycyna choroby[...]

  3. Gaja says:

    ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa