Czynniki obniżające stopę zysku.

Proletariat zatem, chcąc zlikwidować wyzysk, musi walczyć przeciwko całej klasie kapitalistów. Ruch robotniczy zdaje sobie z tego sprawę. Znajduje to wyraz m.in. w tzw. strajkach solidarnościowych. Podkreślaliśmy już, że na wysokość stopy zysku wpływają zasadniczo trzy czynniki: stopa wartości dodatkowej, skład organiczny kapitału i szybkość obrotu kapitału. Czynniki te mogą ulegać zmianie równocześnie, ale w niejednakowym kierunku. Może np. zwiększać się skład organiczny, ale równocześnie może rosnąć szybkość obrotu kapitału, może też maleć masa wytworzonej wartości dodatkowej. Na wysokość stopy zysku mogą wpływać i inne czynniki, wynikające ze zorganizowania klasy robotniczej, z ekonomicznych funkcji współczesnego państwa oraz ze świadomej działalności organizacji monopolistycznych przedsiębiorców. K. Marks omawiając ten problem stwierdził, że istnieje prawo zniżkowej tendencji stopy zysku, ale że istnieją również czynniki przeciwdziałające tej tendencji: i sam czynniki te szeroko omawiał. Do czynników obniżających stopę zysku należą: 1) spadek stopy wartości dodatkowej; 2) wzrost składu organicznego kapitału; 3.) wydłużenie czasu obrotu kapitału; 4) działalność związków zawodowych; 5) działalność państwa na rzecz robotników. W przypadku trzech pierwszych czynników trzeba dokładnie zbadać ich rzeczywisty przebieg, gdyż mogą one kształtować się w odwrotnym kierunku i wtedy wpływają na wzrost stopy zysku. Działalność związków zawodowych, mająca na celu m.in. poprawę warunków życiowych robotników, współcześnie wpływa niewątpliwie obniżająco na stopę zysku. Podobnie na obniżenie stopy zysku, wpływa działalność państwa na rzecz robotników (skracanie dnia roboczego, płatne urlopy, ubezpieczenia socjalne, w pewnych przypadkach tzw. płaca gwarantowana itp.). [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, konstrukcje stalowe, płyta warstwowa ]
[hasła pokrewne: renta gruntowa, korony porcelanowe na metalu, rejestracja w przychodni ]

Tags: , ,

No Responses to “Czynniki obniżające stopę zysku.”

 1. Kuba says:

  [..] Odniesienie w tekscie do salon kosmetyczny kielce[...]

 2. Olivia says:

  Polecam te kapsułki wszystkim osobom mającym problemy ze stawami

 3. Agata says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta kopenhaska[...]

 4. The Dude says:

  wyniki usg wykazały na lewym płacie