Praca dodatkowa.

Praca wykonana w czasie dodatkowym nazywa się pracą dodatkową. Widzimy więc, że robotnik bezpłatnie pracuje dla kapitalisty przez część dnia roboczego albo że – ściślej mówiąc – kapitalista bezpłatnie przywłaszcza sobie część wartości wytworzonej przez robotnika, część stanowiącą nadwyżkę ponad wartość jego siły roboczej. Na tym właśnie polega istota wyzysku klasy robotniczej przez kapitalistów. Cechą najbardziej charakterystyczną dla formacji kapitalistycznej jest więc nie tylko produkcja towarów, ale przede wszystkim wytwarzanie i przywłaszczanie przez kapitalistów wartości dodatkowej. Kapitalista organizuje produkcję nie po to, aby zaspokoić potrzeby społeczeństwa, ale po to, aby pomnożyć swój kapitał. Dążąc do osiągnięcia jak największych zysków, burżuazja musi się starać o powiększanie wartości dodatkowej. Prowadzi to do antagonizmu między klasą robotniczą i burżuazją, do nieuchronnej i ostrej walki klasowej. Prawo wartości dodatkowej charakteryzuje więc istotę gospodarki kapitalistycznej: cel gospodarowania (maksymalny zysk) i sposób realizowania tego celu (wyzysk klasy robotniczej). Zastąpienie prostej gospodarki towarowej gospodarką kapitalistyczną oznacza nie tylko rozwój i upowszechnienie tej gospodarki, ale także rozwój jej podstawowych sprzeczności. W prostej produkcji towarowej wszelkie wytwory pracy należały do bezpośredniego wytwórcy. Prawo własności produktów opierało się zatem na pracy osobistej. Inaczej ma się rzecz w gospodarce kapitalistycznej. W wyniku rozwoju środków produkcji wytwarzanie przekształciło się z szeregu odrębnych wysiłków jednostkowych w szereg działań społecznych, a produkty – z wytworów poszczególnych jednostek w wytwory całego społeczeństwa. Produkcja nabrała więc społecznego charakteru. Środki produkcji pozostają jednak nadal własnością prywatną. Produkty pracy społecznej nie należą do robotników, którzy je wytworzyli, lecz są przywłaszczane przez kapitalistów, właścicieli środków produkcji. W procesie produkcji uczestniczą różne czynniki – środki produkcji w postaci urządzeń, maszyn, surowców oraz siła robocza najemnego robotnika. [podobne: , biuro detektywistyczne, blacha trapezowa, klimatyzacja precyzyjna ]
[hasła pokrewne: cena monopolowa, renta różniczkowa, oddychanie beztlenowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Praca dodatkowa.”

 1. Alex says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 2. Bowler says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ashwagandha dawkowanie[...]

 3. Olga says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

 4. Capital F says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kolka u dziecka[...]

 5. Konrad says:

  Kurcze miesni to cukier w diecie