Cena monopolowa i zysk monopolowy.

Poza kilkoma bezwartościowymi stwierdzeniami, np. że cena ustali się w punkcie największego zysku, teoria ceny monopolistycznej przekształca się natychmiast w katalog specjalnych wypadków, z których każdy znajduje odrębne rozwiązanie. Cena monopolowa i zysk monopolowy. Cena monopolowa jest specyficzną ceną równowagi prowadzącą do braku pełnej ekwiwalentności wymiany. Zysk monopolowy oznacza więc nowy sposób podziału wartości dodatkowej i produktu dodatkowego wytwarzanego przez drobnych producentów oraz dodatkowy wyzysk pracujących zarówno jako producentów, jak i jako konsumentów. Zysk monopolowy powstaje przez: a) wyzysk siły roboczej zatrudnionej przez monopol, czyli zawłaszczanie całej wytworzonej w monopolu wartości dodatkowej, w tym, w sposób względnie trwały, również wartości dodatkowej nadzwyczajnej – zysku nadzwyczajnego; b). wyzysk siły roboczej poza monopolem, tj. w przedsiębiorstwach nie zmonopolizowanych; oznacza to redystrybucję wartości dodatkowej na korzyść monopolu; c) zawłaszczanie produktu dodatkowego wytwarzanego przez drobnych producentów; d) przechwytywanie – dzięki cenom monopolowym – części dochodów konsumentów e) przechwytywanie części wartości dodatkowej przedsiębiorstw nie zmonopolizowanych. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym prawo wartości w sposób żywiołowy pobudzało postęp techniczny. Warunkiem zastępowania siły roboczej maszyną było to, aby koszt maszyny był niższy od kosztu siły roboczej. We współczesnej wysoko rozwiniętej gospodarce warunek zastosowania nowej techniki pozostał w zasadzie bez zmiany, tj. cena nowej techniki musi być niższa od sumy kosztów: zastąpione przez nią siły roboczej, kosztów deprecjacji starych urządzeń oraz kosztów p0niesionych na skutek unieruchomienia przedsiębiorstwa w celu dokonania jego modernizacji. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym, koszt deprecjacji starych urządzeń oraz koszty ponoszone na skutek unieruchamiania przedsiębiorstw celem ich modernizacji były zjawiskiem peryferyjnym. Współcześnie, ponieważ urządzenia zużywają się ekonomicznie na ogół wcześniej niż fizycznie, koszty te nabierają istotnego znaczenia. [podobne: , serwis niszczarek, uprawnienia sep, wózki dziecięce ]
[podobne: grupa prostetyczna, tabletki antykoncepcyjne bez recepty apteka, zol psychiatryczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Cena monopolowa i zysk monopolowy.”

 1. Paulina says:

  6 lat temu miałem nowotwór jądra

 2. Springheel Jack says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs microblading[...]

 3. Sky Bully says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 4. Patryk says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: chirurg plastyczny[...]

 5. Hyper says:

  owoce kolcowoju spożywane bez zastanowienia mogą prędzej zaszkodzić niż poprawić zdrowie