Monopol.

Powyżej daliśmy najprostszy przykład tworzenia ceny monopolowej przyjmując wiele założeń upraszczających lub je milcząco zakładając. W rzeczywistości kształtowanie ceny monopolowej jest bardziej złożone. Ponadto, jak już podkreślano, nie ma w rzeczywistości sytuacji pełnego monopolu (poza monopolem państwowym), a przy duopolu czy oligopolu sytuacja może się zmieniać (chyba że monopole słabsze uznają tzw. przywództwo cenowe monopolu najsilniejszego). Wreszcie i przedsiębiorstwa niemonopolistyczne mogą w określonej sytuacji konkurować z monopolem. Wynika z tego, że nie ma ogólnej teorii określania wysokości ceny monopolowej (poza ustaleniem warunków określających maksymalną masę zysku w określonej sytuacji). Stopa zysku monopolowego jest wyższa od stopy zysku przeciętnego, przy czym stopa zysku przeciętnego ulega obniżeniu na skutek działania monopoli. Monopol przechwytuje zatem część wartości dodatkowej wytwarzanej w gałęziach nie zmonopolizowanych. Monopole, i to jest niebagatelny społeczny koszt ich działania, zmniejszają podaż na rynku, powodują niewykorzystanie mocy produkcyjnych. Jest to bowiem warunkiem uzyskania maksymalnej stopy zysku. Monopole odznaczają się bardzo wysokim poziomem technicznym i organizacyjnym, mają też zazwyczaj większą siłę produkcyjną pracy niż przedsiębiorstwa nie zmonopolizowane. Stosują na masową skalę postęp techniczny opracowywany w instytutach państwowych oraz we własnych placówkach badawczych (korzystając przy tym nierzadko z państwowych subwencji na badania naukowej). One też korzystają z państwowych zamówień (zwłaszcza zbrojeniowych i związanych z najnowszym postępem technicznym, w tym, szczególnie w USA, z badaniami kosmicznymi). Ponadto monopole starają się, chociaż nie zawsze im się to udaje, zamknąć dopływ kapitału do opanowanej przez nie gałęzi. W wyniku tego monopole we względnie trwały sposób zawłaszczają uzyskiwaną nadzwyczajną wartość dodatkową, czyli zysk nadzwyczajny, a to sprawia, że są zainteresowane.  [przypisy: , podesty ruchome, meble pracowniczne, Obwody drukowane ]

Tags: , ,

No Responses to “Monopol.”

 1. Franciszek says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: rehabilitacja kregoslupa[...]

 2. Spider Fuji says:

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

 3. Elena says:

  Article marked with the noticed of: antyskalant[...]

 4. Antonina says:

  marchewka kalorie nie ma za dużo,

 5. Suicide Jockey says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ginekologia[...]

 6. Emilia says:

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta