Posts Tagged ‘wyposażenie biur’

Rozmnazano bezplciowe odbywa sie u

Thursday, February 22nd, 2018

Rozmnażan• bezpłciowe odbywa się u nich za pomocą z 00 sp or z jed n ą, ty Inie umieszczoną w i ci ą; powstają one w znacznej ilości w buławkowatych sporangiach (ryc. 444 a, b). Rozmnażanie płciowe rozwinęło się aż do oogamii. Nabrzmiałe, jednojądrowe 0 0 go ni a, umieszczone zwykle szczytowo (ryc. 444 c), od reszty plechy oddzielone są błoną poprzeczną i zawierają jedną jednojądrową komórkę jajową. An ter y dia rozwijające się pod oogoniami są również oddzielone błoną poprzeczną; wydostaje się z nich pewna ilość jednowicicwych, jedno— jądrowych spermatozoidów. Przez otwór w oogonium dostają sie one do wnętrza i zapładniają jajo (c, d, e). Zapłodnione jajo pozostaje niekiedy w oogonium (ryc. 246, 3); może też tak jak u większości gatunków — wydostawać się na zewnątrz przez otwór w oogonium Tu przekształca się w zygotę, otaczając się grubą błoną pokrytą kolcami (g). W niektórych przypadkach zygota pływa dzięki pozostającej na niej wici spermatozoidu. Na podstawie ruchów ameboidalnych zapłodnionego jaja wysnuwa sie wnioski dotyczące filogenetycznego pochodzenia od przodków o bardziej ruchliwych makrogametach. Gamety i zoospory powstają na tej samej roślinie, a więc przemiana pokoleń nie występuje. Podział redukcyjny zachodzi podczas kiełkowania zygoty. MonoblepharidaLes zatem osiągnęły najwyższy stopień seksualności (oogamia); grzybnia ich daje reakcję na błonnik. Stadia opatrzone wiciami (zoospory, spermatozoidy) mają takie same wici jako organy ruehu jak i poprzednie rzędy. 5. Rząd Oomycetales. 1) Rodzina Saprolegniaceae. Saprolegniaceae mają rurowatą, pozbawioną poprzecznych ścian, wieloj ądrową grzybnię o błonach z cel u I o zy (ryc. 445 C). Zyją prawie wyłącznie saprofitycznie w wodzie na zanurzonych pod wodą gnijących częściach roślinnych i na ciałach martwych owadów, rzadziej pasożytniczo na Żywych rybach. Saprolegniaceae rozmnażają się bezpłciowo za pomocą dwuwiciowych, jednojądrowych z 00 s p o r, które wypływają z buławkowatych sporangiów (ryc. 445 A). [podobne: , tłumaczenia przysięgłe, wyposażenie biur, szafki ubraniowe ]