Posts Tagged ‘wynajem busów’

Mączniak rzekomy.

Friday, July 20th, 2018

Znaczenie gospodarcze ma również mączniak rzekomy wywoływany przez Plasmopara viticola na winoroślach, zwany też schorzeniem peronospoxowym. W czasie wilgotnej pogody występuje on epidemicznie na liściach powodując ich opadanie, a owoce zamienia w skórzaste jagody dotknięte suchą zgnilizną. Przez ten grzyb i kilka innych mniej ważnych schorzeń grzybowych niszczeje rocznie około plonu winogron, a następnych 20% niszczą szkodniki. Choroby wywoływane przez grzyby należące do Peronosporaceae można zwalczać z dobrym wynikiem przez opryskiwanie liści cieczą bordoską (ciecz miedziano-wapienna), wskutek czego zoospory tracą zdolność kiełkowania. Przy okazji można wspomnieć, że rocznie w Niemczech choroby pasożytnicze i szkodniki niszczą przeciętnie 15% ogólnych zbiorów, co w roku 1928 spowodowało straty wynoszące 2 miliardy marek. Oomycetales mają rurowatą grzybnię bez ścian poprzecznych, wielojądrową i rozgałęzioną. Przeszły one z życia w wodzie do życia na lądzie i żyją częściowo jako roztocza, częściowo jako pasożyty. Ich błona komórkowa daje reakcję na błonnik. Rozmnażanie bezpłciowe Saprolegniaceae, które przeważnie żyją w wodzie, następuje za pomocą zoospor opatrzonych 2 wiciami umieszczonymi przeważnie bocznie. U Peronosporaceae, które wyszły na ląd, ten typ rozmnażania został zastąpiony przez rozsiewanie całych sporangiów lub konidiów. W rozmnażaniu płciowym panuje wszędzie oogamia. Ruchliwe gamety nigdzie już tu nie powstają; ich funkcję przejmują jądra. Jądra te doprowadzane są do jaj za pomocą strzępek zapładniających, które wrastają z anterydiów do oogoniów. Również jaja nie u wszystkich form wyższych są całkowicie wykształcone; zamiast nich w krańcowym przypadku występuje w centralnej części plazmy oogonium większa ilość jąder; po ich zapłodnieniu przez odpowiednią ilość jąder (3 otacza się błoną centralna część oogonium, a więc zapłodnione jądra i część plazmy, w której one leżą. W ten sposób we wnętrzu oogonium powstaje wielojądrowa zygota. U Saprolegniaceae cała plazma ulega zużyciu przy wytwarzaniu gamet. U Peronosporaceae natomiast pewna jej część nie bierze udziału w tej funkcji. [więcej w: , wynajem busów, biuro detektywistyczne, felgi stalowe ]

Wydajność pracy.

Wednesday, July 18th, 2018

Jeśli w wyniku postępu techniki i ogólnego rozwoju gospodarki rośnie wydajność pracy w gałęziach wytwarzających środki spożycia lub w gałęziach dostarczających materiałów i narzędzi do ich produkcji, to ilość pracy potrzebna do produkcji artykułów konsumowanych przez robotnika obniża się. Obniża się tym samym wartość siły roboczej. Robotnik będzie więc zużywał. Tworzenie się wartości dodatkowej mniej pracy na reprodukcję siły roboczej. Jeśli jednocześnie długość dnia roboczego pozostanie bez zmiany, to robotnik będzie więcej pracował dla kapitalisty. W przedsiębiorstwach kapitalistycznych wartość dodatkowa zwiększa się, gdy rośnie wydajność pracy w całej gospodarce, a zwłaszcza w gałęziach wytwarzających środki konsumpcji.  Wartość dodatkowa rośnie wtedy jakby automatycznie, bez specjalnych dodatkowych zabiegów poszczególnych kapitalistów, korzystają oni bowiem z rezultatów postępu nauki i techniki. Wartość dodatkowa powstająca wskutek skrócenia niezbędnego czasu pracy i odpowiedniego zwiększenia dodatkowego czasu pracy nazywa się wartością dodatkową względną. Wzrost wydajności pracy nie jest procesem równomiernym. Przypuśćmy, że w jednym przedsiębiorstwie danej gałęzi przemysłu dzięki zastosowaniu nowych wynalazków podwojono wydajność pracy, w porównaniu z wszystkimi pozostałymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi taki sam towar. Do wytworzenia l sztuki danego towaru w tym przedsiębiorstwie potrzeba o połowę mniej czasu pracy niż czas społecznie niezbędny. Wartości towaru nie wyznacza jednak indywidualny czas pracy w tej czy innej fabryce, ale społecznie niezbędny czas pracy całej gałęzi danego przemysłu. Dlatego towary wytwarzane w owej fabryce przy mniejszym nakładzie pracy niż w pozostałych będą mieć tę samą wartość co wszystkie inne podtowary i będą sprzedawane na rynku po tej samej cenie. Właściciel fabryki, w której podniesiono wydajność pracy, otrzyma więc dodatkowy zysk, wartość dodatkową nadzwyczaj. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, projektowanie wnętrz Kraków, wynajem busów ]