Posts Tagged ‘trądzik’

Przy starannej izolacji termicznej (np.

Monday, February 26th, 2018

Przy starannej izolacji termicznej (np. przez umieszczenie materiału w termosie) i przy użyciu materiału transpirującego nieznacznie (np. nasion kiełkujących lub kwiatów) można wykazać podwyżs ze nie sie temperat ury Oddychającego materiału analogicznie jak podczas oddy zwierząt. Sporadycznie tylko ilość ciepła powstająca podczas oddychania jest tak znaczna, że pomiar jego nie natrafia na większe trudności (temperatura kolb kwiatostanowych Arum italicurn przewyższa 0 170, kwiatów Victoria regia 0 100, kwiatów dyni 0 50 temperaturę otoczenia). Także w większych skupieniach materiału roślinnego (np. w stogach siana) temperatura znacznie się podnosi wskutek nego oddychania termcfilnych bakterii i grzybów (s, 449). P oj awia nie ‘Się w o d y w roślinach podczas procesów oddechowych również trudno wykazać z uwagi na jej udział w różnorodnych procesach. Tworzenie się wody można wykaza± pośrednio m. in. na tej podstawie, że straty suchej masy podczas oddychania są większe, niżby to odpowiadało ciężarowi wydzielonego C02 . N at ę Żeni e oddychania zmienia sie oczywiście znacznie w zależności od gatunku rośliny, warunków otoczenia i potrzeb oddychającego organizmu. Rośliny i zwierzęta oddychają z natężeniem tego samego rzędu wielkości. Dla zobrazowania intensywności oddychania dodamy, że roślina wyższa wydziela w ciągu 24 godzin ilość CO: przekraczającą 5—10 razy jej objętość. Stanowi to około 1/5—1/3 ilości tego gazu pochłoniętego w czasie fotosyntezy w ciągu dnia. Roślina więc zużywa na zdobycie energii ‘tylko część asymilatów, reszta natomiast stanowi budulec, materiał zapasowy lub zaopatruje w cukry niezielone części rośliny. Rośliny niższe, przede wszystkim bakterie i grzyby, oddychają zazwyczaj z większym natężeniem; przyczyna tego zjawiska zostanie wyjaśniona nieco dalej. [więcej w: , trądzik, krzesła biurowe, budowa domów ]