Posts Tagged ‘Tanie przesyłki kurierskie’

Podzial redukcyjny i determinacja plci

Wednesday, February 21st, 2018

Podział redukcyjny i determinacja płci jąder następuje dopiero w czasie kieł— kowania po okresie spoczynkowym. Przy tym u większości Mucoraceae powstaje Od razu sporangium (ryc. 451 E). Liczne spory (wiele tysięcy) tego rozwijającego się z zygoty sporangium są na ogól j e dno ją dr owe w przeciwieństwie do spor puch Odza Cy ch ze zwykłych sporangiów. W grzybni powstałej z takiej spory wszystkie jądra muszą należeć do tej samej płci: cześć spor kiełkuje w grzybnie o płciowości + , częśc zaś ma płciowość Spor an gia nie są zawsze tak typowo wykszta}côhe iak u Mucor mucedo. Istnieją również rodzaje, u których obok zwykłych wielozarodnikowych sporangiów występują nielicznozarodnikowe; niekiedy tworzą Siq nawet i takie, które mają tylko jedną sporę, przy Czym błona spory i błona sporangium łączą się ze sobą. Powstały twór Odpada w całości; ze sporangium więc powstało k on id i u m. • Konidia tworzą się również w ten sposób, że na powierzchni młodego zawiązka sporangium powstają male uwypuklenia zawierające plazmę i kilka 5ader, a później odpadają jako egzospory (ryc. 453). U Choanephora takie konidia tworzą sie przy dobrym odżywianiu, natomiast w złych warunkach powstają endospory. Niektóre gatunki mają tylko konidia. U najbardziej znanego przedstawiciela Empusc muscae, który wywołuje epidemiczną chorcbę much, wielojądrowe konidia (ryc. 455 B, C) zcstają odrzucone z trzonka konidialnego. Konidium tworzy na musze strzępkę, która wnika do wnętrza ciała zwierzęcia. Rozwija się ona tam w pasożytującą grzybniq zabijającą muchę. Z trupa wyrastają masowo trzonki z konidiami, a rozrzucone konidia otaczają martwą muchę białym nalotem (np. na szybie okiennej. Zygomycetales więc są przeważnie grzybami saprofitycznymi, z grzybnią zwykle bogato rozwiniętą; u Mucoraceae jest ona niepodzielona i wielojądrowa, natomiast u pewnych Entomophthoraceae wykazuje błony poprzeczne. Błona komórkowa zbudowana jest z c h i t y n y. [podobne: , agencja interaktywna, maszyny budowlane, Tanie przesyłki kurierskie ]