Posts Tagged ‘Suknie ślubne’

Ten ,,aktywny” k was oc

Friday, February 23rd, 2018

Ten „aktywny” k was oc łowy zawierający dwa atomy węgla zostaje następnie dołączony do akceptora mającego w cząsteczce 4 atomy węgla (kwas szczawiowooctowy) i w ten sposób powstaje k was c y tryn owy. Podczas dalszych przemian, przez czterokrotną dehydrogenację i spąlanie odłączonego wodoru na wode, kwas octowy zostaje rozłożony na dwie cząsteczki C02, przy czym akceptor ulega regeneracji. Przedstawiony schemat (ryc. 273) ilustruje bardziej szczegółowo procesy chemiczne, składające się na cykl Krebsa, Ze schematu wynitka, że w cyklu tym powstaje szereg kwasów organicznych, takich jak kwas bursztynowy czy jabłkowy, co wyjaśnia tak częste występowanie ich w roślinach. O tworzeniu się tych kwasów podczas rozkładu białka będzie mowa na s. 318. Wiele roślin gruboszowatych, np. z rodziny Crassulaceae, regularnie w nocy gromadzi kwasy organiczne, a szczególnie kwas jabłkowy, Kwasy te zanikają w ciągu dnia. Przerwa w asymilacji a w związku z tym gromadzenie się go w tkankach tych roślin, wywołuje przypuszczalnie periodyczne zahamowanie nor— malnego rozkładu węglowodanów. Wskutek tego w nocy, dzięki procesom karbo— ksylacji (s. 287), może dojść do gromadzenia się w forrnie kwasów uprzednio przerobionych produktów pośrednich reakcji; podczas dnia zahamowanie zostaje zniesione, a kwasy mogą wejść ponownie w przemianę materii (s. 318). We wszystkich opisanych przypadkach istota oddychania polega na tum, że podczas różnorodnych reakcji, przy współudziale enzymów, z cukru odpowiednio przekształconego jest odłączany wodór i spalany na wodę za pomocą tlenu atmosferycznego, węgiel natomiast wraca do atmosfery jako dwutlenek węgla. Wiaściwy proces, podczas którego uwalnia się energia — spalanie wodoru, może być w różnorodny sposób przeprowadzany przez oddychający organizm dzięki istnieniu wielu łańcuchów reakcji enzymatycznych. Szczegóły sposobu przekazywania energii oddechowej na potrzeby innych procesÓw Życiowych są mało znane. Jest jednak bardzo prawdopodobne, Że gromadzenie i przekształcanie energii podczas fermentacji alkoholowej za pomocą wysokoenergetycznych wiązań fosforanowych o typie kwasu trójadenozynofosforowego spełnia podobne funkcje w końcowych fazach oddychania, Przypuszczamy, że zupełny rozkład cząsteczki cukru prowadzi do powstania 20—30 takich wiązań fosforanowych, a około połowy wywiązującej się energii zostaje przejściowo zmagazynowane w ATP. [hasła pokrewne: , hotele w Gdańsku, osuszacze powietrza, Suknie ślubne ]