Posts Tagged ‘serwis komputerów’

Tylko maly ulamek uwalniajacej sie

Saturday, February 24th, 2018

Tylko mały ułamek uwalniającej się w procesie oddychania energii zostaje wyzyskany do budowy nowych cząsteczek chemicznych przy syntezie składników komórki, np. podczas wzrostu. Większa część energii po wykonaniu pewnych prac i przekształceń chemicznych zostaje wydzielona na zewnątrz jako ciepło. Także maszyny przekształcają na pracę niewielki ułamek dostarczanej im energii. Organizm przewyższa pod względem stopnia wykorzystania energii wszystkie maszyny skonstruowane dotychczas przez człowieka (19). S wie cenie pewnych bakterii i grzybów, rozwijających się np. na mięsie i martwych rybach, ma prawdopodobnie bardzo luźny związek z oddychaniem tych organizmów. W ten sposób świecą nieszkodliwe zresztą bakterie świecące (Bac. phosphoreus, Pseudomonas lucijera). Niektóre bruzdnice oraz grzybnia rozkładającej drewno opieńki miodowej (Armillaria mellea) mają zdolność świecenia. gwiecenie organizmów zwierzęcych w wielu przypadkach jest prawdopodobnie związane z obecnością bakterii żyjących symbiotycznie w pewnych ich organach. Swiecenie bakterii można wykorzystać jako bardzo czuły test biologiczny do stwierdzenia obecności tlenu (20). Zjawisko to, nazywane c he molu mines ce ncją, polega na tym, że podczas nieznanych bliżej procesów metabolicznych powstają pewne substancje utleniające się w obecności minimalnych ilości tlenu i przekształcające Około uwalnianej przy tym energii na promieniowanie widzialne. Skomplikowane procesy oddechowe stanowią p od s ta w o w y o b j a w Ż y c i a i są tak ściśle związane z innymi jego przejawami, że zmianie zapotrzebowania energetycznego organizmu towarzyszy zawsze zmiana natężenia oddychania. Pierwsze fazy kiełkowania, wzrost, a także zranienie oraz działanie bodźców zewnętrznych na roślinę zwiększają zwykle natężenie oddychania, natomiast części roślin w stadium spoczynku oddychają z minimalną intensywnością. Nawet energia niezbędna do redukcji C02 w procesie fotosyntezy pochodzi prąypuszczalnie częściowo z oddychania. Pewne tru c i z n y, np. kwas cyjanowodorowy, działają hamująco na oddychanie, ponieważ kwas ten reaguje z enzymami oddechowymi zawierającymi metale ciężkie. Znamy jednak pewne rośliny, które odznaczają się niezwykłą odpornością na działanie HCN. [patrz też: , Katalog firm, hotele kraków, serwis komputerów ]