Posts Tagged ‘pub gdynia’

Dopiero ten ostatni cytochrom wchodzi

Saturday, February 24th, 2018

Dopiero ten ostatni cytochrom wchodzi w połączenie z enzymem przenoszącym wodór — żółtym fermentem, wskutek czego elektron wodoru przechodzi w cytochrom c; jego żelazo staje się ponownie dwu— wartościowe. W ten sam sposób eiektron wędruje poprzez inne cytochromy i enzym oddechowy do tlenu (wędrówka elektronów!). W rezultacie tej wędrówki aktywny wodór z ładunkiem dodatnim łączy się w końcu z aktywnym tlenem na wodę: 2H+ + O HOC). Nie wiemy jeszcze, czy przy tego rodzaju przenoszeniu tlenu powstaje najpierw który zresztą natychmiast zostaje unieszkodliwiony dzięki powszechnie Występującemu w komórkach enzymowi—kałalazie (związek zawiera— jący neminę!). Cały proces pržedstawiono schematycznie na ryc. 272. Dotychczas w żadnej roślinie nie zidentyfikowano całego zespołu enzymów przeprowadzających ostateczne połączenie się wodoru i tlenu. Jest możliwe, że u poszczególnych gatunków roślin występują różnie zbudowane, lecz pracujące na tej samej zasadzie kompleksy enzyma tyczne, zwłaszcza przy oddychaniu tlenowym, przy którym dehydrogenacja i spalanie wodoru nie ograniczają się do aldehydu glicerolowego. Specyficzność różnorodnych dehydrogenaz jest uwarunkowana różnicami w budowie składnika białkowego (apoenzymu), wówczas gdy grupa czynna jest zawsze ta sama (nukleotyd pirydynowy czy związek flawinowy). Dokładniejsze rozpatrzenie schematu rozkładu cukru podczas fermen— tacji alkoholowej wskazuje na to, że podczas oddychania tlenowego od— bywają się jeszcze dalsze przemiany cząsteczki cukru (s. 299), ponieważ a Id eh y d oc tow y nie jest akceptorem wodoru i nie zostaje zredu— kowany na alkohol, lecz ulega dalszym przemianom. O s ł a t e c z n e u tl eni en i e związku o dsvu atomach węgla, powstającego z kwasu pirogronowego, stanowi cechę odróżniającą oddychanie tlenowe od oddychania beztlenowego, czyli fermentacji. Przebiega ono podczas bardzo skomplikowanego cyklu reakcji (tzw. cyklu Krebsa). Najpierw przez odłączenie cząsteczki wodoru (koenzym A) z uwodnionego aldehydu octowego powstaje aktywny kwas octowy (czasami kwas pirogronowy po dołączeniu cząsteczki wody rozpada się bezpośrednio na C02 i CH, • COOH). [patrz też: , tusz do rzęs, Hotel gdańsk, pub gdynia ]