Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Wiemy, iz pewne polaczenia kwasu

Sunday, February 25th, 2018

Wiemy, iż pewne połączenia kwasu fosforowego ze związkami organicznymi odznaczają się dużym zasobem energii (np. połączenia z grupą karboksylową lub karbonylową a także pirofosforanami; wiązania wysokoenergetyczne oznacza się symbolem Szczególną rolę w komórce spełnia tzw. kwas a d en ozy n odwu fosfor owy (ADP), który łatwo przyłqcza trzecią cząsteczkę kwasu fosforowego, tworząc wysokoenergetyczny kwas a den ozy not rój fo sforo wy (ATP). Je— żeli ATP traci jedną cząsteczkę kwasu fosforowego, wówczas pojawia się ponownie ADP i uwalnia się odpowiednia ilość energii. Dlatego związek ten szczególnie dobrze służy do magazynowania i gospodarowania energią komórki. Kwas fosforowy, który estryfikuje glikozę na dwufosforan heksozy, pochodzi z uże znaczenie praktyczne, zwłaszcza że twoATP, przy czym ATP przechodzi w ADP. Po rozpadzie cząsteczki fosfoheksozy na dwie cząsteczki aldehydu fogforoglicerolowego rozpoczyna się proces odłączania wodoru z grup hydratacyjnych fosfoglicerolu; równocześnie z tym procesem do tworzącej Się grupy kwasowej kwasu glicerolowego dołącza się cząsteczka kwasu fogforowego, wiążąc energie uwalniającą się przy utlenieniu aldehydu glicerolowego na kwas glicerolowy. Przy współudziale specjalnego enzymu ta grupa fosforowa łącznie z energią może zostać przeniesiona na ADP — powstaje więc ATP, w którym zostaje zmagazynowana energła utleniania aldehydu glicerolowego, oraz kwas glicerolowy: Ten sam proces powtarza się przy powstawaniu formy enolowej kwasu pirogronowego z kwasu fosfoglicerolowego. Grupa fosforanowa przejmuje energię i przenosi ją na ADP tworząc ATP. Zatem tworzenie się estrów fosforowych i synteza wysokoenergetycznego ATP są istotnymi ogniwami energetycznych przemian odbywających się podczas fermentacji, b. Fermentacja mlekowa (14). Oddychanie według typu fermentacji alkoholowej jest podstawą zrozumienia nie tylko wielu innych procesów fermentacyjnych, odgrywających niezmiernie ważną role w przyrodzie i praktyce, lecz również właściwego oddychania tlenowego. [przypisy: , stomatolog rzeszów, strony internetowe, odżywka do włosów ]