Posts Tagged ‘obieg dokumentów’

Karpospory.

Saturday, July 21st, 2018

Nieruchome spermacjum przenoszone jest przez ruch wody do trichogyne, przyczepia się do niego, a następnie przez powstający mały otwór wlewa całą swą zawartość do karpogonu. Gdy jądro plemnikowe zespoli się z jajowym, dolna część karpogonu z powstałym jądrem odcina się od trichogyne galaretowatym korkiem. Z części odciętej nie rozwija się trwały jakiś twór, lecz z jego powierzchni bocznych wyrastają rozgałęziające się nici sporogeniczne. Nici w swoich pęczniejących komórkach szczytowych wytwarzają po jednej kulistej sporze z jądrem i chromatoforem tzw. karposporą. Karpospory wydostają się na zewnątrz ze szczytowych komórek jako kuliste, nagie, bezwiciowe twory. Błony tych komórek pozostają w postaci powłok. Karpospory są bezpłciowymi sporami; kiełkują one początkowo jako nitkowały prazarodek, z którego dopiero rozwijają się osobniki Batrachospermum z organami płciowymi. Małe prawdopodobieństwo zapłodnienia z powodu nieruchomych plemników jest wyrównywane obfitym wytwarzaniem spor po jednym tylko zapłodnieniu. Występuje wiec tutaj przemiana pokoleń pomiędzy gametofitem (roślina Batrachospermum) a karposporofîlem (sporogeniczne nici), wytwarzającym bezpłciowe spory. Karposporofit nie jest jednak samodzielną rośliną, lecz jako nitkowaty twór, zbudowany z nielicznych komórek, wyrasta na gametoficie i na nim pasożytuje. Tych stosunków nie można bezpośrednio homologizować z przemianą pokoleń zielenic i brunatnic, gdyż podział redukcyjny odbywa się w zupełnie innym okresie niż u tamtych. Zachodzi on bowiem nie przy wykształcaniu bezpłciowych karpospor, lecz już przy pierwszym podziale zapłodnionego jądra jajowego. Karposporofit jest przeto haploidalny tak jak gametofit, a faza diploidalna jest ograniczona tylko do zygoty: nawiązania w podobnym kierunku można spotkać wśród zielenic u Coteochaete. Tak samo jak Batrachospermum zachowuje się glon morski Nemalion i większość rodzajów z rzędu Nemałionales. W tego wiec typu oba pokolenia tworzą wspólne ciał o wegetatywne. [patrz też: , hale przemysłowe, catering dietetyczny, obieg dokumentów ]

Płaca robocza.

Wednesday, July 18th, 2018

Płaca robocza występuje w różnorodnych formach zmieniających się zależnie od stopnia rozwoju gospodarczego, nasilenia walki klasowej, reformatorskich tendencji we współczesnym kapitalizmie, czy wreszcie zależnie od gałęzi gospodarki lub tradycji narodowych, Zawsze jednak istota płacy pozostaje ta sama, jest ona zawsze ceną siły roboczej. Wszystkie stosowane systemy płacy roboczej dają się sprowadzić do dwóch podstawowych: 1) płacy za czas pracy, 2) płacy akordowej. Płaca za czas ma dla przedsiębiorcy tę wadę, że nie stwarza dostatecznych bodźców do zwiększania intensywności i wydajności pracy. Przedsiębiorca chcąc zachęcić robotnika do wydajniejszej pracy może zastosować akordowy system płac, czyli opłatę za sztukę wytworzonego towaru. Ta forma płacy ma zachęcić robotnika do zwiększenia produkcji i wytworzenia większej wartości dodatkowej. Akordowa forma płacy roboczej stwarza pozory, jakoby wysokość zarobku robotnika zależała wyłącznie od jego zdolności, szybkości pracy i kwalifikacji, słowem – od niego samego. W rzeczywistości jednak płaca od sztuki jest tylko przekształconą formą płacy za czas, wysokość jej określa tak samo cel siły roboczej. Wprawdzie robotnik otrzyma tym więcej pieniędzy, im więcej wykona jednostek danego towaru i dlatego może się wydawać, że wysokość zarobku zależy od robotnika, od ilości i jakości jego pracy. Jednakże podstawą ustalenia stawki akordowej jest ilość towarów wytworzonych przez robotnika w ciągu jednej godziny pracy. Współczesny postęp techniczny w kapitalizmie i nowoczesna organizacja pracy powodują ograniczenie stosowania akordowego systemu płac. PODZIAŁ WARTOŚCI DODATKOWEJ. Formy zysku w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitaliści przemysłowi, handlowi, bankierzy i właściciele ziemscy zajmowali się wyspecjalizowaną działalnością gospodarczą. Ich kapitały były zaangażowane w przemyśle, w handlu, w bankach lub w kapitalistycznym rolnictwie. [patrz też: , obieg dokumentów, hydraulika przemysłowa, Układanie kostki brukowej Warszawa ]