Posts Tagged ‘kostka granitowa’

Gruszkowate zoospory Saprotegnia maja d

Thursday, February 22nd, 2018

Gruszkowate zoospory Saprotegnia mają d w i e szczytowo umieszczone wici wciągane przez plazmę po przebyciu stadium pływki. Następnie już kuliste i Oto— czone błoną spory rozwijają się na Odpowiednim podłożu w nową roślinę, wytwa— rzająe Strzępkę przy kiełkowaniu. Przy złym odżywianiu mogą też ponownie wy— 83 — Botanika Phucomucetes 515 j ą drze đ, które zespala się z jądrem jajowym. Następnie zapłodnione komórki jajowe przekształcają sie w grubościenne zygoty. Po okresie spoczynkowym kiełkują one (przy czym następuje podział redukcyjny) początkowo w 4-jądrową, potem wielojądrową grzybnię, która zazwyczaj tworzy wkrótce sporangium. Saprolegnia jest obupłciowa; istnieją jednak też rodzaje rozdzielnopłciowe (np. Achtya). peronosporaceae obejmuje grzyby pas oży tn i c ze, które występują przeważnie w wyższych roślinach lądowych. W ten sposób żyje Plasmopara viticola w przestworach międzykomórkowych tkanek liści i owoców winorośli i zapuszcza do żywych komórek krótkie (ryc. 97; 447 D) haustoria [ssawki]. Tam gdzie grzybnia trafia na szparki, wy- gają wielką ilość zoo sp o r a n g i ó w. Sporangia odrywają się w całości i są przenoszone przez wiatr na liście innych roślin, gdzie W kropelkach wody (deszczu, rosy) uwalniają powstałe z podzielonej treściphthora infestans, w zależności od warunków zewnętrznych (wilgotność powietrza!), sporangium może kiełkować w postaci pływek lub strzępki. Natomiast u prymitywniejszego Puthium (częstego na roślinach wodnych, w ziemi i na siewkach roślin lądowych, u których Pythium de Baruanum wywołuje zgorzel korzeni), zoospory zawsze wydostają Się wprost ze sporangium pozostającego jeszcze na roślinie. C h o r oby roś lin wywołane przez Peronosporacece są bardzo liczne i rozpowszechnione na całej ziemi. Phutophtnora infestans (zaraza ziemniaczana) jest niebezpiecznym pasożytem ziemniaków. Grzyb ten wywołuje gnicie pędów ziernniaków i przerzuca się także na bulwy, które kurczą się, tworząc suche, zgniłe, skórzaste mumie. W mokrych latach może on zniszczył więcej niż 20% zbiorów ziemniaczanych (stanowi to w Niemczech stratę około 300 milionów marek; w 1916 r. straty wyniosły tam nawet ponad 1 miliard marek). [hasła pokrewne: , urządzenia gastronomiczne, dmuchańce, kostka granitowa ]