Posts Tagged ‘Katalog firm’

Fermentacja mlekowa.

Monday, July 23rd, 2018

Spośród fermentacji należy krótko omówić fermentację mlekową, która powoduje kwaśnienie mleka, służy do konserwacji paszy zielonej w silosach, kiszenia kapusty itd., a zatem ma drzący się podczas niej kwas mlekowy hamuje rozwój zakażeń bakteryjnych. Organizmami przeprowadzającymi fermentację mlekową są różne gatunki bakterii termofilnych, beztlenowców względnych, żyjących zazwyczaj epifitycznie na liściach roślin wyższych. Rozkładają one w procesie fermentacji cukier znajdujący się w mleku lub w zielonej paszy na kwas mlekowy i uzyskują w ten sposób niezbędną do życia energię. 1 mol CCH1206 2 mole CH3 • CHOH . COOH + 22 kcal. W rzeczywistości tylko nieliczne bakterie (np. Bacterium Delbriickii), używane w mleczarstwie i serowarstwie, przekształcają cukier w tak prosty sposób. Większość organizmów przeprowadza tzw. fermentację mieszaną. Do organizmów tych należy np. także Escherichia coli, żyjąca w ludzkim przewodzie pokarmowym, oraz wiele bakterii wywołujących ropne zakażenia (Staphylococcaceae). Podczas fermentacji mieszanej powstają obok kwasu mlekowego także inne produkty końcowe (m. in. coe, H2, CH4, CHg, COOH, CHZ • CHZ • COOH). Można przyjąć, ze pierwsze etapy fermentacji kwasu mlekowego, obejmujące rozpad cukru do kwasu pirogronowego, są identyczne jak przy fermentacji alkoholowej. Organizmy fermentacji mlekowej są pozbawione jednak enzymu karboksylazy, wskutek czego dekarboksylacja kwasu pirogronowego nie jest możliwa i nie tworzy się aldehyd octowy, który mógłby pełnić funkcje akceptora wodoru. Oddzielony od wodzianu aldehydu glicerolowego wodór zostaje prawdopodobnie dołączony po prostu do cząsteczki kwasu pirogronowego i redukuje ją na kwas mlekowy: • CO. COOH+ 2H CHOH•COOH. W analogiczny sposób dochodzi do wytworzenia się kwasu mlekowego w mięśniach. [patrz też: , Bielizna nocna damska, Katalog firm, meble kuchenne ]

Świecenie organizmów zwierzęcych.

Sunday, July 22nd, 2018

Tylko mały ułamek uwalniającej się w procesie oddychania energii zostaje wyzyskany do budowy nowych cząsteczek chemicznych przy syntezie składników komórki, np. podczas wzrostu. Większa część energii po wykonaniu pewnych prac i przekształceń chemicznych zostaje wydzielona na zewnątrz jako ciepło. Także maszyny przekształcają na pracę niewielki ułamek dostarczanej im energii. Organizm przewyższa pod względem stopnia wykorzystania energii wszystkie maszyny skonstruowane dotychczas przez człowieka. Świecenie pewnych bakterii i grzybów, rozwijających się np. na mięsie i martwych rybach, ma prawdopodobnie bardzo luźny związek z oddychaniem tych organizmów. W ten sposób świecą nieszkodliwe zresztą bakterie świecące (Bac. phosphoreus, Pseudomonas lucijera). Niektóre bruzdnice oraz grzybnia rozkładającej drewno opieńki miodowej (Armillaria mellea) mają zdolność świecenia. Świecenie organizmów zwierzęcych w wielu przypadkach jest prawdopodobnie związane z obecnością bakterii żyjących symbiotycznie w pewnych ich organach. Świecenie bakterii można wykorzystać jako bardzo czuły test biologiczny do stwierdzenia obecności tlenu. Zjawisko to, nazywane chemoluminescencją, polega na tym, że podczas nieznanych bliżej procesów metabolicznych powstają pewne substancje utleniające się w obecności minimalnych ilości tlenu i przekształcające około uwalnianej przy tym energii na promieniowanie widzialne. Skomplikowane procesy oddechowe stanowią podstawowy objaw życia i są tak ściśle związane z innymi jego przejawami, że zmianie zapotrzebowania energetycznego organizmu towarzyszy zawsze zmiana natężenia oddychania. Pierwsze fazy kiełkowania, wzrost, a także zranienie oraz działanie bodźców zewnętrznych na roślinę zwiększają zwykle natężenie oddychania, natomiast części roślin w stadium spoczynku oddychają z minimalną intensywnością. Nawet energia niezbędna do redukcji C02 w procesie fotosyntezy pochodzi przypuszczalnie częściowo z oddychania. Pewne trucizny, np. kwas cyjanowodorowy, działają hamująco na oddychanie, ponieważ kwas ten reaguje z enzymami oddechowymi zawierającymi metale ciężkie. Znamy jednak pewne rośliny, które odznaczają się niezwykłą odpornością na działanie HCN. [patrz też: , Katalog firm, hotele kraków, serwis komputerów ]