Posts Tagged ‘Bielizna nocna damska’

Sposród fermentacji nalezy krótko omówic

Sunday, February 25th, 2018

Spośród fermentacji należy krótko omówić fermentacj ę mlekową, która powoduje kwaśnienie mleka, służy do konserwacji paszy zielonej w silosach, kiszenia kapusty itd., a zatem ma drzący się podczas niej kwas mlekowy harnuje rozwój zakażeń bakteryjnych. Organizmami przeprowadzającymi fermentację mlekową są różne gatunki bak t er i i termofilnych, beztlenowców względnych, żyjących zazwyczaj epifitycznie na liściach roślin wyższych. Rozkładają one w procesie fermentacji cukier znajdujący się w mleku lub w zielonej paszy na kwas mlekowy i uzyskują w ten sposób niezbędną do życia energię. 1 mol CCH1206 2 mole CH3 • CHOH . COOH + 22 kcal W rzeczywistości tylko nieliczne bakterie (np. Bacterium Delbriickii), używane w mleczarstwie i serowarstwie, przekształcają cukier w tak prosty sposób. WiększoŚć organizmów przeprowadza tzw. fermentację mieszaną. Do organizmów tych należy np. także Escherichia coli, żyjąca w ludzkim przewodzie pokarmowym, oraz wiele bakterii wywołujących ropne zakażenia (Staphylococcaceae). Podczas fermentacji mieszanej powstają obok kwasu mlekowego także inne produkty końcowe (m. in. coe, H2, CH4, CHg, COOH, CHZ • CHZ • COOH). Fermentacji mieszanych nie ‘będziemy jednak bliżej omawiać. Można przyjąë, Że pienvsze etapy fermentacji kwasu mlekowego, Obejmujące rozpad cukru do kwasu pirogronowego, Są identyczne jak przy fermentacji alkoholowej. Organizmy fermentacji mlekowej są pozbawione jednak enzymu kar bok syla z y, wskutek czego dekarboksylacja kwasu pirogronowego nie jest możliwa j nie tworzy się aldehyd octowy, który mógłby pełnić funkcje akceptora wodoru. Oddzielony od wodzianu aldehydu glicerolowego wodór zostaje prawdopodobnie dołączony po prostu do cząsteczki kwasu pirogronowego i redukuje ją na kwas mlekowy: • CO. COOH+ 2H CHOH•COOH. W analogiczny sposób dochodzi do wytworzenia się kwasu mlekowego w mięśniach. [patrz też: , Bielizna nocna damska, Katalog firm, meble kuchenne ]