Suma zysku.

Ponieważ suma zysku w dłuższym okresie dąży do zrównania się z sumą wytworzonej w tym samym okresie wartości dodatkowej, dlatego z < m, gdyż c musi być większe od zera. Każdy kapitalista subiektywnie dąży do osiągnięcia możliwie wysokiej stopy zysku. Obiektywnie zaś zmusza go do tego konkurencja na rynku. Podział wartości dodatkowej. Wysokość stopy zysku zależy od: a) stopnia wyzysku pracujących, czyli od wielkości stopy wartości dodatkowej (m); b) wysokości składu organicznego kapitału (c:v) szybkości obrotu kapitału (n) d) sytuacji rynkowej, tj. od popytu i podaży oraz poziomu ceny rynkowej nabywanych środków produkcji i sprzedawanych wyrobów. Ostatni czynnik, tj. poziom ceny rynkowej, jest elementem wtórnym. Jest oczywiste, że stopa zysku spada w okresie trudności realizacji towarów na rynku, tj. gdy efektywny popyt nie nadąża za podażą. Istnieje odwrotna sytuacja, tj. stopa zysku rośnie w okresie wysokiej koniunktury, gdy podaż nie nadąża za popytem na dany towar. W rozważaniach dotyczących wysokości stopy zysku pomijamy czynnik wtórny, tj. wpływ sytuacji rynkowej na wysokość stopy zysku. Abstrahując od szybkości obrotu kapitału n, zależność wysokości stopy zysku od wymienionych czynników można zapisać jako:  z= 100. c+v. Dzieląc-wzór na stopę zysku przez v otrzymamy: z = v 100, gdzie: m _ stopa wartości dodatkowej m- skład organiczny kapitału. Oznaczając skład organiczny kapitału – przez qo, otrzymamy: z = 100. qo+ l. Jeśli włączymy do powyższego wyrażenia szybkość obrotu kapitału n, otrzymamy: mi z = n•lOO. ąo+ 1. Na wzrost stopy zysku wpływają zatem następujące czynniki: 1. Wszystkie te czynniki, które powodują wzrost stopy wartości dodatkowej. Należą do nich m.in.: wzrost intensywności pracy, przedłużanie dnia roboczego, obniżanie płac realnych (m.in. przez zatrudnianie przy tych samych pracach kobiet i młodzieży otrzymujących niższe płace). 2. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału. Wzrost lub spadek składu organicznego kapitału, przy pozostałych czynnikach nie zmienionych, prowadzi do spadku stopy zysku, natomiast spadek składu organicznego kapitału pociąga za sobą wzrost stopy zysku. [hasła pokrewne: , prawo jazdy kat a Lublin, wywóz śmieci, klimatyzacja warszawa ]
[hasła pokrewne: grupa prostetyczna, tabletki antykoncepcyjne bez recepty apteka, zol psychiatryczny ]

Tags: , ,

No Responses to “Suma zysku.”

  1. Magdalena says:

    Nie ma co się bać

  2. Jagoda says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurs makijażu permanentnego[...]

  3. Nacho says:

    Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki