Zyski.

Ponieważ jednak w gospodarce kapitalistycznej wszystkie wymienione środki intensyfikacji występują, w postaci kapitału, osiągnięte dzięki ich zastosowaniu zwyżki plonów i produkcji zwierzęcej, ujawniają się w formie zwiększonego zysku od włożonego kapitału. Możemy to zilustrować przykładem, który nawiązuje do liczb rozpatrywanych przy rencie różniczkowej. Dochód ogółem za 45 q a 300 zł = 13500 zł. Nakłady ogółem 7500 zł, zysk przeciętny ogółem przy stopie dyskursywnej 200f0 wynosi 1500 zł. Renta różniczkowa wynosi 3000 zł. Jak stąd wynika, suma dochodu za sprzedane produkty nie tylko odtwarza poniesione nakłady, przynosi zysk przeciętny i rentę różniczkową, ale daje ponadto nadwyżkę w wysokości 1500 zł, która stanowi rentę różniczkową. Tak więc dodatkowy nakład w wysokości 2500 zł/ha, czyli intensyfikacja produkcji, podniósł plony o 5000, co przy nie zmienionej cenie produktu pozwoliło zrealizować normalny zysk przeciętny oraz uzyskać nadwyżkę wartości dodatkowej ponad zysk przeciętny. Ta część wartości dodatkowej, stanowiąca rentę różniczkową, jest nadzwyczajną wartością dodatkową, analogiczną do tej, która jest osiągana w przodujących technicznie przedsiębiorstwach przemysłowych. Podobieństwo to występuje w pełni zwłaszcza wówczas, gdy właściciel ziemi jest jednocześnie przedsiębiorcą. W miarę postępu techniki i jej upowszechniania się intensyfikacja rolnictwa występuje w coraz szerszej skali prowadząc do ogólnego wzrostu produkcji i do zwiększenia podaży produktów rolnych, co się może stać przyczyną spadku cen na produkty rolnicze i obniżenia renty różniczkowej lub nawet jej zaniku. Ponowne jej wystąpienie w najbardziej przodujących i mających lepsze ziemie przedsiębiorstwach ujawni się po zastosowaniu jeszcze wyższych niż poprzednio nakładów na jednostkę powierzchni z jednoczesnym wprowadzeniem najbardziej nowoczesnych i efektywnych środków produkcji. [patrz też: , bezpieczeństwo rzeczy, dezynsekcja warszawa, wyposażenie łazienki ]

Tags: , ,

No Responses to “Zyski.”

 1. Wiktor says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

 2. Nikola says:

  [..] Cytowany fragment: ortodoncja[...]

 3. Oliwier says:

  Błagam, dokształćcie się trochę.

 4. Freak says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ultrasonograf[...]

 5. Barbara says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

 6. Mr. Fabulous says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olejek makadamia[...]

 7. Nacho says:

  wielu Polaków decyduje się wyjechać do Czech na operację zaćmy