Oddychanie.

Podczas oddychania cukier nie zostaje oczywiście spalony bezpośrednio; znaczna ilość ciepła pojawiająca się podczas takiego procesu musiałaby, z uwagi na strukturę plazmy, spowodować natychmiast śmierć oddychającej komórki wskutek koagulacji białka itp. Nagłe, jednorazowe wywiązanie się energii w obrębie delikatnego systexnu plazmatycznego mogłoby wywołać tylko szkodliwe skutki. Mechanizm rozkładu cukru i uwalniania związanej w nim energii musi umożliwiać przebieg w niskiej temperaturze reakcji, które chemik może przeprowadzić tylko przez zastosowanie wyższych temperatur, wysokiego ciśnienia itd. Dlatego też w oddychaniu biokatalizatory komórkowe — enzymy spełniają funkcje zasadnicze. Nie można jednak rozkładu cukru i uwalniania się energii ująć jednym równaniem chemicznym, podobnie jak nie można przyjąć, że proces ten przeprowadza jeden enzym. Intensywne badania procesów oddechowych zarówno zwierząt, jak i roślin wykazały, że mają one niezwykle skomplikowany charakter. Są to powiązane ze sobą, katalizowane przez szereg różnorodnych enzymów wieloetapowe reakcje łańcuchowe, w których rezultacie dopiero pojawiają się końcowe produkty oddychania — dwutlenek węgla i woda. Wskutek złożoności procesów oddechowych nie tylko istnieją różnorodne możliwości regulowania i kierowania nimi, lecz także energia zostaje uwalniana stopniowo. I. Biologiczny rozkład cukrów. [Glikoliza]. Znane reakcje biologicznego rozkładu cukru – zestawienie tylko najistotniejszych etapów tego procesu. Stwierdzenie, że rośliny wyższe, podobnie jak zwierzęta, pobierają tlen podczas oddychania, było przyczyną; dla której przez długi czas przyjmowano, że bezpośrednie połączenie się substratu oddechowego z tlenem atmosferycznym stanowi podstawę oddychania. Okazało się jednak, że nie tylko rośliny wyższe mogą oddychać przez pewien czas nie pobierając tlenu atmosferycznego, lecz że istnieją rośliny niższe zdolne do życia w całkowicie beztlenowej atmosferze (organizmy beztlenowe anaerobionty; bakterie żyjące w mule bagiennym, bakterie przewodu pokarmowego itd.). Dla organizmów tych tlen jest nawet szkodliwy. Na podstawie tych faktów można już przypuszczać, że tlen atmosferyczny, niezbędny wprawdzie dla oddychania właściwego, nie we wszystkich procesach oddechowych odgrywa zasadniczą rolę. [przypisy: , hostessy, przedłużanie rzęs, Stomatolog Kraków ]
[przypisy: goniec bartoszycki, metoda simontona, soczewki dla astygmatyków ]

Tags: , ,

No Responses to “Oddychanie.”

  1. Yellow Menace says:

    czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

  2. Pluto says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: skup oleju[...]

  3. Old Regret says:

    jestem chora na niedoczynnosc tarczycy i przysadki mozgowej