Renta różniczkowa.

Pewien wpływ na wielkość wartości dodatkowej realizowanej przez kapitalistycznego przedsiębiorcę rolnego wywiera również odległość przedsiębiorstwa od rynku zbytu. Cena na dany rodzaj produktu w dużych ośrodkach zbytu jest jednakowa, niezależnie od tego, czy wytworzony został na dobrej czy słabej glebie, ale poszczególne przedsiębiorstwa położone są w różnej odległości od tego rynku i dowiezienie produktów na rynek pociąga za sobą pewne koszty. W miarę oddalania się od rynku koszty te rosną. Zatem ceny loco przedsiębiorstwo obniżają się w miarę zwiększania się odległości od rynku zbytu. Dzięki działaniu tych dwóch czynników przedsiębiorstwa rolne położone w bezpośrednim sąsiedztwie dużych rynków zbytu realizują większą wartość dodatkową. Renta różniczkowa jest więc nadwyżką wartości dodatkowej ponad zysk przeciętny, którą osiągają właściciele lepszych ziem i przedsiębiorstw położonych bliżej rynków zbytu dzięki wyższej wydajności pracy robotników rolnych. Rentę różniczkową przywłaszcza właściciel ziemi niezależnie od tego, czy sam prowadzi przedsiębiorstwo rolne, czy wydzierżawia swoją ziemię innemu kapitaliście lub drobnemu farmerowi. W przypadku dzierżawy ziemi kapitalistyczny dzierżawca przywłaszcza część wytworzonej przez robotników rolnych wartości dodatkowej w formie zysku przeciętnego, a uzyskaną nadwyżkę wartości dodatkowej ponad zysk przeciętny oddaje właścicielowi ziemi w formie czynszu dzierżawnego, którego wysokość zależy od jakości dzierżawionej ziemi i jej położenia w stosunku do rynku zbytu, to jest od wielkości renty różniczkowej. Dzierżawca oddaje zatem właścicielowi rentę różniczkową. Pozornie może się wydawać, że źródłem renty różniczkowej jest albo sama różnica w urodzajności gleb, albo odległości od rynku zbytu, albo obydwa te czynniki łącznie. Wbrew pozorom jednak renta różniczkowa nie jest produktem ziemi, lecz produktem pracy robotników rolnych, której wydajność jest różna w różnych warunkach glebowych i przy różnym położeniu w stosunku do rynku. [patrz też: , usługi sprzątania, projektowanie wnętrz Kraków, maszyny budowlane ]
[podobne: cena monopolowa, renta różniczkowa, oddychanie beztlenowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Renta różniczkowa.”

  1. Weronika says:

    Sporo sie dowiedzialam

  2. Nela says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gablota muzealna[...]

  3. Troubadour says:

    No i mnie w końcu dopadła nietolerancja laktozy