Kredyty i obligacje.

Oznacza to, iż są w stanie kredyt kreować, powiększać. Podstawą kredytu są wkłady pierwotne. Obecnie kredyt jest kreowany przez banki handlowe; jest to równocześnie kreowanie bezgotówkowego pieniądza którego zabezpieczeniem jest pieniądz papierowy – depozyt w banku. Powiększania kredytu dokonuje się też przez emisję obligacji. Mogą je emitować zarówno firmy prywatne, jak i instytucje publiczne, w tym oczywiście i państwo. Sprzedaż obligacji na rynku jest równoznaczna z zaciągnięciem kredytu. Opiewają one zawsze na okaziciela. W okresie obiegu złota jako pieniądza wpływ państwa na emisję pieniądza był bierny. Od chwili pojawienia się masowego obrotu wekslami, ich dyskonta i redyskonta; emisją pieniądza kredytowego zajmuje się bank centralny – bank emisyjny. Jako jedyny w danym kraju zajmuje się on emisją banknotów w oparciu o przywilej państwowy. Przez bank centralny państwo reguluje emisję pieniądza papierowego, wpływa również na kreację pieniądza bezgotówkowego, określa politykę dyskontową banku centralnego dzięki temu ma wpływ na politykę dyskontową pozostałych banków, określa obowiązkowe rezerwy bankowe, reguluje tzw. płynności aktywów bankowych. Obligacja to papier wartościowy przynoszący jego właścicielowi z góry określony dochód; jest dokumentem stanowiącym dowód wierzytelności stwierdzającym treść uprawnień właściciela do otrzymania od pożyczkobiorcy w określonym trybie i terminie zwrotu pożyczki (wykup obligacji) oraz określonego dochodu (premie, odsetki). Kapitał handlowy i pożyczkowy dokonuje operacji tzw. otwartego rynku, oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad polityką kredytową. Państwo może wpływać na kreację pieniądza kredytowego, bezgotówkowego, zwanego też bankowym, dzięki zaopatrywaniu banków handlowych w gotówkę (np. udzielanie gotówkowego kredytu, odkupienie obligacji) przez bank centralny oraz przez politykę dyskontową, emisyjną, określanie rezerwy obowiązkowej przez prowadzenie polityki otwartego rynku i przez bezpośrednie wytyczne dla banków w zakresie celów i wysokości udzielanych kredytów. [patrz też: , tablice informacyjne, aranżacje wnętrz, prace dekarskie ]
[hasła pokrewne: renta gruntowa, korony porcelanowe na metalu, rejestracja w przychodni ]

Tags: , ,

No Responses to “Kredyty i obligacje.”

 1. Capital F says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Poradnia dietetyczna Trójmiasto[...]

 2. Kajetan says:

  O zastrzykach nawet nie myślę

 3. Kornelia says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Zioła[...]

 4. Neophyte Believer says:

  Hej mam nawracający problem z synkiem

 5. Fast Draw says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sprzęt medyczny[...]

 6. Jerzy says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu