Oddychanie beztlenowe.

Okazało się, że oddychanie beztlenowe, polegające na niezupełnym utlenieniu substratu, a występujące przede wszystkim u roślin niższych cudzożywnych, ma niezwykłe znaczenie dla zrozumienia chemizmu oddychania właściwego (tlenowego), ponieważ jest ono etapem wstępnym tego bardziej skomplikowanego typu oddychania. Podczas oddychania właściwego rozkład cukru odbywa się w ciągu szeregu reakcji bez współudziału tlenu, świadczy o tym już uprzednio wspomniany fakt, że rośliny wyższe w pewnych okolicznościach — mimo braku tlenu — wydzielają dalej dwutlenek węgla, są więc zdolne do przeprowadzania pewnego rodzaju fermentacji. Znajomość chemizmu oddychania właściwego opiera się w dużym stopniu na badaniach procesów fermentacyjnych roślin niższych cudzożywnych. Dlatego też fermentacje należy omówić przed oddychaniem tlenowym roślin wyższych. a. Fermentacja alkoholowa. Fermentację roztworów zawierających cukier przeprowadzają, jak wiadomo, drobne, mikroskopowe organizmy heterotroficzne, przede wszystkim zaś grzyby z grupy drożdży. Cukier pobrany przez nie z otoczenia zostaje przerobiony na dwutlenek węgla i alkohol etylowy według równania sumarycznego: 1 mol C6H1206 2 mole C02 + 2 mole • CH20H + 21 kcal. Z równania tego wynika, że tlen atmosferyczny nie bierze w ogóle udziału w procesie fermentacji; drożdże mogą więc w pewnych okresach prowadzić beztlenowy tryb życia. Obecność tlenu nie wywiera wpływu na przebieg fermentacji. Silne przewietrzanie pożywek z drożdżami prowadzi do przestawienia się ich na oddychanie tlenowe, które przypuszczalnie jest niezbędne przede wszystkim do wzrostu, zarodnikowania oraz kiełkowania zarodników. Zagadnieniem tym nie będziemy się jednak zajmować. Drożdże są więc beztlenowcami względnymi, a nie bezwzględnymi. Równanie fermentacyjne świadczy również o tym, że wydajność energetyczna procesu rozkładu cukru na dwutlenek węgla i alkohol etylowy jest mała w porównaniu z ilością energii zmagazynowanej w cukrze. Dlatego też alkohol wydzielany jako produkt fermentacji jest substancją bogatą w energię, na co wskazuje ciepło jego spalania. [przypisy: , gadżety firmowe, sprzątanie poznań, drukarnia cyfrowa ]
[więcej w: krasnorosty, leczenie prądem o niskim napięciu, zoofaktor ]

Tags: , ,

No Responses to “Oddychanie beztlenowe.”

 1. Manimal says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: sposoby na zagęszczenie włosów[...]

 2. Flint says:

  Od jakiegoś czasu zauważyłam że się lepiej czuję

 3. Oliwier says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu sklep z odżywkami warszawa[...]

 4. Swerve says:

  Ból był tak nieznośny, że wybudzał mnie ze snu

 5. Teodor says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psycholog dziecięcy kielce[...]

 6. Jester says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem