Krasnorosty.

Natomiast w innych rzędach cykl ten przebiega na 2 oddzielnych osobnikach, które w następujący sposób są połączone: gametofit wytwarza anterydia f karpogonîa: po zapłodnieniu komórki jajowej wyrastają nici sporogeniczne, które są diploidalne i podczas tworzenia spor nie przechodzą jeszcze podziału redukcyjnego. Natomiast z diploidalnych karpospor powstaje podobna pod względem pokroju do gametofitu, lecz diploidalna roślina; nie rozwija ona jednak organów płciowych, lecz bezpłciowe spory, mianowicie tetraspory; dopiero przy ich powstawaniu następuje redukcja liczby chromosomów. Tetraspory te kiełkując dają znowu rośliny płciowe, tak że występują tu kolejno trzy pokolenia: 1) haploidalny gametofit, 2) diploidalny karposporofit (wyrastający na gemetoficie) i 3) również diploidalny tetrasporofit wytwarzający haploidalne tetraspory. Rozwój tych 3 pokoleń odbywa się na niciach wegetatywnych. Większość krasnorostów (ze gnanych przedstawiające drugorzędne cechy płciowe). Gonimoblasty są często obrastane przez specjalne gałązki otulające, wskutek czego powstaje twór podobny do owocu, cystokarp. Również inne szczegóły rozwoju przedstawiają pewne osobliwości. Karposporofit np. jest często odżywiany przez komórki pomocnicze. Szczególnie wyraźne są one u Dudresnaya coccinea, gdzie występują w postaci komórek gametofitu z bogatą zawartością. Rozgałęziające się nici sporogeniczne, które się tutaj bardzo wydłużają, dorastają do komórek pomocniczych i łączą się z nimi, jednakże Ceramiurn bez zespalania się jąder. W miejscach połączeń nici Tetra sporogeniczne pęcznieją pęcherzowato i wypuszczają krótkie wyrostki, które dzielą się dalej i wyrastają w okrągłe skupienia komórek; w nich wreszcie rozwijają się karpospory. Występowanie komórek pomocniczych, a przede wszystkim różnorodność ich Bałrachosperrnur i funkcji oraz inne cechy organów rozrodczych, są podstawą systematycznego podziału krasnorostów na rzędy itd. [podobne: , szkoła jazdy Lublin, łóżka drewniane, nauka jazdy Lublin ]
[przypisy: ile kosztują badania lekarskie do pracy, metoda simontona, piperine forte gdzie kupic ]

Tags: , ,

Comments are closed.