Stopa akumulacji.

Kryterium stosowania nowych maszyn i urządzeń z okresu wolnokonkurencyjnego nie wystarcza przy monopolu. Stopa akumulacji, a tym bardziej masa akumulacji monopolu, jest wyższa niż przedsiębiorstw nie zmonopolizowanych i wyższa niż przedsiębiorstw w okresie wolnej konkurencji. Wynika to z tego, że monopol osiąga wyższą stopę i wyższą masę wartości dodatkowej. Ponadto, będąc przedsiębiorstwem o ogromnych rozmiarach, monopol przeznacza na akumulację procentowo wyższą część wartości dodatkowej, niż mogły przeznaczać dawne, nie zmonopolizowane przedsiębiorstwa. Równocześnie, aby utrzymać monopolistyczną pozycję i zysk monopolowy, monopole starają się uniemożliwić inwestowanie w zmonopolizowanej przez siebie gałęzi cudzemu kapitałowi, a w określonych warunkach nawet i kapitałowi własnego monopolu. Do zamykania w zmonopolizowanej gałęzi dostępu dla inwestycji własnych monopolu dochodzi wtedy, gdy dodatkowe inwestycje własne mogłyby spowodować obniżenie stopy zysku osiąganej przez monopol. W takim przypadku korzystniejsze są dla monopolu inwestycje poza gałęzią, którą zmonopolizował, nawet wtedy, gdyby stopa zysku od tak ulokowanych inwestycji była niższa od stopy zysku możliwej do osiągnięcia w gałęzi zmonopolizowanej. Dodatkowe inwestycje doprowadzą do zwiększenia mocy produkcyjnej i wzrostu podaży, jednak pod warunkiem obniżenia ceny. Załóżmy, że wzrost popytu o 2f1J/o wymaga obniżenia ceny też o 2f1J/o. Oznacza to, że w wyniku nowych inwestycji, dzięki którym nastąpi wzrost produkcji, podaży i popytu o 2(1/0, stopa zysku zarówno z nowo zainwestowanego kapitału, jak i z kapitału dotychczas zaangażowanego wyniesie 300/0. W wyniku dodatkowych inwestycji zmniejsza się zatem tzw. krańcowa wydajność kapitału II, spada masa i stopa zysku. Dlatego monopolista przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych musi uwzględniać tzw. krańcową stopę zysku, tj. stopę zysku od ostatniej zainwestowanej jednostki kapitału. W sytuacji monopolu (czy oligopolu) nowe inwestycje i postęp techniczny, mimo że obniżają koszty produkcji, mogą być sprzeczne z interesami monopolu. Jest tak wtedy, gdy w wyniku nowych inwestycji i postępu technicznego, prowadzących do obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia rozmiarów podaży, konieczne byłoby obniżenie ceny monopolowej w większym stopniu, niż nastąpiło obniżenie kosztów. [więcej w: , drzwi wejsciowe, regały magazynowe, biuro wirtualne ]
[więcej w: krasnorosty, leczenie prądem o niskim napięciu, zoofaktor ]

Tags: , ,

No Responses to “Stopa akumulacji.”

 1. Kazimierz says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kurs tatuażu[...]

 2. The Howling Swede says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 3. Gunhawk says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta w lublinie[...]

 4. Michalina says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem