Kredyt w kapitalizmie.

Kredyt w kapitalizmie jest istotnym czynnikiem rozwoju produkcji. Przyspiesza – przez kredytową sprzedaż – realizację towarów, rozszerza rynek, ułatwia reprodukcję. Za użytkowanie cudzego kapitału kapitalista płaci określoną stopę procentową będącą ceną kapitału pożyczkowego, w której wyraża się udział kapitału pożyczkowego w wartości dodatkowej wytworzonej dzięki zastosowaniu wypożyczonego kapitału w działalności gospodarczej. Kredyt jest dla kapitalisty racjonalny tylko wtedy, gdy stopa zysku przeciętnego jest większa od stopy procentowej. Wzrost podaży kapitału pożyczkowego wynika z gromadzenia w bankach wszelkich chwilowo wolnych rezerw pieniężnych, włącznie z oszczędnościami drobnych producentów, a nawet robotników. Głównymi źródłami wzrostu kapitału pożyczkowego są: 1) ruch okrężny rosnącego kapitału przemysłowego i handlowego; 2) odpisy amortyzacyjne i tzw. fundusze niepodzielne lokowane na kontach bankowych; 3) akumulacja dokonywana przez bankierów (właścicieli kapitału pieniężnego); 4) kredyt handlowy; 5) oszczędności drobnych producentów i robotników. Kapitał pożyczkowy występuje na rynku kapitalistycznym jako kapitał pieniężno-handlowy i bankierski. Kapitał                   pieniężno-handlowy ma źródło we wzajemnym kredytowaniu się kapitalistów handlowych oraz w kredycie przy sprzedaży towarów przez kapitał przemysłowy. Przyspiesza to realizację wytworzonego produktu, nie jest jednak wystarczającym jednak poziom stopy zysku był już wyższy niż w latach 1918 – 1921, kiedy to osiągnęła ona najniższy poziom w badanym okresie. Według Gillmana -podobną tendencję wykazywała stopa wartości dodatkowej. Ogromną rolę w rozwoju gospodarki kapitalistycznej spełnia kapitał bankierski i kredyt bankowy. Kapitał bankierski pochodzi z handlu cudzym kapitałem pieniężnym. Handlem tym zajmują się banki. Banki koncentrują wolne rezerwy kapitałowe i pieniężne, do których należą:) środki kasowe kapitalistów na kontach bieżących; 2) wkłady pieniężne kapitalistów na kontach bieżących lub na kontach za wypowiedzeniem; 3) kapitały czasowo nie zaangażowane w produkcji czy w handlu; 4) oszczędności drobnych producentów, robotników itp. [podobne: , maszyny pakujące, siłowniki hydrauliczne, klimatyzatory przenośne ]
[podobne: ginekolog na nfz warszawa, potencjał oksydoredukcyjny, psychiatra warszawa cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.