Zysk nadzwyczajny.

Jednakże w wyniku wolnej konkurencji ceny na towary wytwarzane przez te przedsiębiorstwa są równe cenom uzyskiwanym przez pozostałe przedsiębiorstwa (zarówno produkujące w przeciętnych warunkach, jak i technicznie zacofane). Daje to przedsiębiorstwom o najwyższej sile produkcyjnej zysk nadzwyczajny. Przedsiębiorstwa produkujące w przeciętnych warunkach, chcąc osiągnąć zysk nadzwyczajny, muszą dokonywać modernizacji. Tym bardziej modernizacji muszą dokonać te przedsiębiorstwa, które produkują za pomocą przestarzałej techniki. Proces stymulowania postępu technicznego jest więc zjawiskiem ciągłym.  Z dotychczasowej analizy wynika, że równe kapitały przy różnej stopie wartości dodatkowej, różnym składzie organicznym oraz przy różnej szybkości obrotu kapitału powinny przynosić ich właścicielom różną stopę zysku. Różnice w składzie organicznym kapitału występują zarówno w każdej z gałęzi produkcji, jak i między gałęziami, przy czym przyczyny tego zróżnicowania nie są identyczne. Wewnątrz gałęzi wyższy skład organiczny mają przedsiębiorstwa o najwyższym poziomie technicznym, różnice między gałęziami wynikają natomiast ze stosowanej technologii. Zróżnicowanie składu organicznego wewnątrz gałęzi stymuluje postęp techniczny, a różnice składu organicznego między gałęziami powodują przepływ kapitałów – a w ślad za tym i siły roboczej – z jednej gałęzi do drugiej. Równocześnie zwiększenie składu organicznego w całej gałęzi, a tym bardziej w wielu gałęziach, jest jedną z przyczyn działania spadkowej tendencji stopy zysku. Ilustruje to przykład podany w tablicy, w którym założono, że pięć różnych gałęzi przemysłu różni się tylko składem organicznym kapitału. Z tablicy wynika, że kapitaliści w różnych gałęziach przemysłu uzyskiwaliby różną stopę zysku, gdyby ich towary – przy różnym składzie organicznym i równych zaangażowanych kapitałach – były sprzedawane według wartości rynkowej. Byłoby to jednak sprzeczne z podstawową zasadą kapitalizmu wolnokonkurencyjnego: od równych kapitałów równe zyski. [przypisy: , wdrożenia magento, pomoc drogowa, regały półkowe ]
[przypisy: cena monopolowa, wojewódzki osrodek medycyny pracy, vitamin d3 k2 ]

Tags: , ,

Comments are closed.