Renta gruntowa różniczkowa.

Ilość ziemi (jej obszar) jest ograniczona i nie można jej dowolnie zwiększać. Każdy inny środek produkcji, jeśli trzeba rozszerzyć jego zastosowanie (wzrasta popyt), można z reguły wytworzyć w ilościach odpowiednich do popytu. Dlatego kapitaliści, którzy są właścicielami ziemi, mają monopol na ziemię jako na obiekt produkcji rolnej. Równocześnie nadająca się do rolniczego użytkowania ziemia jest bardzo zróżnicowana pod względem urodzajności. Różnice glebowe powodują zatem duże różnice w wydajności pracy zastosowanej w produkcji rolniczej. Różnice te mają przy tym względnie trwały charakter.  2. Renta gruntowa różniczkowa. I. Ograniczoność obszaru ziemi uprawnej i trwałe różnice w jakości ziemi oraz rosnący, w miarę wzrostu liczby ludności; popyt na produkty rolnicze, zmuszają do uprawy zarówno ziem bardziej, jak i mniej urodzajnych. W wyniku tego ceny na produkty rolnicze kształtują się na innej podstawie niż na produkty przemysłowe. Odmiennie również kształtuje się układ warunków produkcji oraz podaży i popytu na produkty rolnicze. Do zaspokojenia rosnącego popytu na produkty żywnościowe konieczna jest uprawa nie tylko ziem bardzo dobrych i średniej jakości, ale również ziemi słabszej i mniej urodzajnej. Przy tym kapitalistyczny przedsiębiorca rolny tylko wówczas inwestuje swój kapitał w przedsiębiorstwo rolne, gdy nawet mniej urodzajne ziemie przyniosą mu przynajmniej zysk przeciętny. Tak więc o cenach produktów rolniczych decydują nie średnie warunki produkcji; jak w przemyśle, lecz ziemie najgorsze, które również muszą być uprawiane w celu zaspokojenia popytu ludności na środki żywności w danym kraju. Dlatego przedsiębiorcy inwestujący swój kapitał w lepsze i średnio urodzajne ziemie uzyskują nadzwyczajną wartość dodatkową ponad zysk przeciętny. Ponieważ różnice w naturalnej urodzajności gruntów mają raczej trwały charakter i obszar poszczególnych rodzajów gleby nie może ulec poważniejszym zmianom, różnice w efektach ekonomicznych uzyskiwanych z gleb różnej jakości są również trwałe. Wskutek tego renta różniczkowa staje się stałym dochodem właścicieli lepszych działek ziemi. [przypisy: , elewacje drewniane, nauka jazdy Lublin, Opakowania kartonowe ]
[patrz też: cena monopolowa, renta różniczkowa, oddychanie beztlenowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Renta gruntowa różniczkowa.”

 1. Kingfisher says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ANTI AGING[...]

 2. Captain Peroxide says:

  Moja babcia miała raka płuca

 3. Fabian says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Laser Lublin[...]

 4. Lidia says:

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy