Grupa prostetyczna katalazy.

Grupa prostetyczna katalazy wykazuje pokrewieństwo chemiczne do barwika krwi i podobnie jak on zawiera żelazo. Można również powiedzieć, że chodzi w tym procesie o bezpośrednie spalenie na powietrzu wodoru na wodę, proces (stosowany również w praktyce) wyzwalający znaczne ilości energii. Dlatego też podczas fermentacji octowej wydziela się stosunkowo dużo energii w porównaniu z fermentacjami beztlenowymi. Również w tym przypadku źródłem energii są procesy hydrogenacji. Z rozważań zamieszczonych poniżej wynika, że bakterie octowe przeprowadzają hydrogenację tlenu, podobnie jak organizmy wyższe podczas oddychania tlenowego. Tlen atmosferyczny bierze udział w fermentacji octowej tylko jako akceptor odłączanego wodoru. Można go w tym procesie zastąpić bardzo łatwo przez jakikolwiek inny akceptor organiczny i w ten sposób uzyskać typową fermentację octową, w której nie bierze jednak udziału tlen atmosferyczny. Należy wspomnieć, że tlen reaguje dopiero po odpowiedniej „aktywacji”. 2. Oddychanie roślin wyższych. Na podstawie wyników dotychczasowych badań, zwłaszcza zaś na podstawie wartości ilorazu oddechowego, można z dużą pewnością przypuszczać, że substratem oddychania tlenowego roślin wyższych jest z reguły cukier. Początkowe przekształcenia biochemiczne cząsteczki cukru przebiegają do pewnego etapu w sposób identyczny, jak w czasie omówionych uprzednio fermentacji beztlenowych. Przypuszczenie to oparte jest m. in. na fakcie, że rośliny wyższe znajdujące się w atmosferze beztlenowej wydzielają przez pewien czas dwutlenek węgla, a wśród produktów ubocznych pojawia się również alkohol etylowy. Są to związki będące końcowymi produktami fermentacji alkoholowej. Oddychanie beztlenowe roślin wyższych nazywano dawniej „oddychaniem śródcząsteczkowym, ponieważ końcowe produkty takiego oddychania powstają tylko przez przemieszczenia atomów i zmiany chemiczne w obrębie cząsteczki cukru, a więc tak samo jak w procesie fermentacji. Na tej podstawie można przyjąć, że również podczas właściwego oddychania tlenowego roślin wyższych pierwsze etapy przebudowy cząsteczki cukru — estryfikacja kwasem fosforowym oraz rozkład cząsteczki na dwa związki o trzech atomach węgla — przebiegają bez udziału tlenu, podobnie jak w procesie fermentacji alkoholowej. [więcej w: , fizjoterapia, telewizja przemysłowa, agencja hostess ]
[hasła pokrewne: terapia sensoryczna dla dzieci, gazeta lidzbarska, fermentacja masłowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Grupa prostetyczna katalazy.”

 1. Sky Bully says:

  Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

 2. Swampmasher says:

  [..] Odniesienie w tekscie do program do gabinetu stomatologicznego[...]

 3. Igor says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

 4. Florian says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: olimp zma[...]

 5. Kacper says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 6. Tobiasz says:

  [..] Cytowany fragment: olejek palmowy[...]

 7. Wheels says:

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.