Fermentacja maslowa (14). Wielka ilosc

Fermentacja masłowa (14). Wielka ilość beztlenowców bezwzględnych wśród bakterii (np. różne formy Bac, amylobacter, wywołujące wąglik, opuchlinę i in.) tworzy podczas oddychania m. in. także kwas masłowy: CH3 • CH2 • CH2 • COOH. Synteza kwasu masłowego odbywa się wdopodobnie w taki sposób, że z aldehydu octowego lub kwasu octowego (fosforanu octowego) powstaje kwas acetooctowy, ulegający następnie redukcji: CH3 • CO • CH2 COOH + 2H+ • • CH2 • CH2 • COOH + H20. Podobnie jak przy fermentacji mlekowej mieszanej powstaje przy tej fermentacji nieco wolnego odoru, który uchodzi do atmosfery. Ilość energii uzyskiwanej podczas fermentacji masłowej wynosi zaledwie 17 kcal na 1 mol rozłożonej heksozy. Fermentacja masłowa odgrywa w przyrodzie ważną rolę. Wielka liczba bakterii żyjących w glebach uprawnych, a wiążących azot atmosferyczny, tworzy przez fermentację nieznanego bliżej substratu kwas masłowy (s. 316). Wiele mikroorganizmów țozkłada pektyny blaszki środkowej dzięki fermentacji masłowej. Proces ten ma wskutek tego praktyczne znaczenie. Przy moczeniu lnu i konopi fermentacja masłowa prowadzi do wyizolowania pęczków włókien z zespołów tkankowych łodygi. d. Rozkład celulozy (14). Trudno jest rozstrzygnąć, w jakim stopniu można do procesów fermentacyjnych zaliczyć rozkład celulozy. Corocznie, po jesiennym opadaniu liści, dostaje się ona do gleby i ulega przerobieniu przez bakterie Żyjące na powierzchni gleby i w jej wnętrzu. Celuloza jest Częściowo rozkładana przez mikroorganizmy tlenowe (grzyby również mogą rozkładać celulozę), częściowo jednak stanowi przypuszczalnie substrat fen-nentacji inasłowej. Oczywiście bez względu na dalsze jej losy celuloza zostaje najpierw enzymatycznie (c el u laz a) przekształeona w cukier. Wielka rzesza bakterii symbiotycznych żyjących W żołądku i jeliłach wielu zwierząt oraz W systemie trawiennym owadów toczących drewno ma zdolność beztlenowego rozkładu celulozy, prawdopaobnie przez fermentację magłową. Pewne produkty rozpadu są resorbowane przez system pokarmowy zwierzecia. W księgach i czepcu przeżuwaczy przebiega fermentacja celulozy, dzięki której oko o tego związku znajdującego sie w sianie i słomie staje się przyswajalne jako pokarm. [przypisy: , podesty ruchome, olej kokosowy, Katalogi stron ]

Tags: , ,

Comments are closed.