Cena produkcji.

Dzięki zyskowi przeciętnemu dokonuje się zatem redystrybucja wartości dodatkowej między kapitały z różnych gałęzi produkcji. Cena produkcji jest formą przejawiania się wartości w wolnokonkurencyjnej gospodarce kapitalistycznej: jest ona niższa lub wyższa od wartości rynkowej; w wyjątkowym przypadku, gdy suma zysku przeciętnego równa się sumie wartości dodatkowej wytworzonej w danej gałęzi, cena produkcji równa się wartości rynkowej. Proces powstawania zysku przeciętnego, ceny produkcji oraz redystrybucji wytworzonej we wszystkich gałęziach wartości dodatkowej ilustruje tablica  (przy następujących założeniach: stopa wartości dodatkowej i szybkość obrotu kapitału we wszystkich gałęziach są identyczne, a funkcjonujące kapitały równe są kosztom; różny jest tylko skład organiczny kapitału w poszczególnych gałęziach). Z faktu, że ceny produkcji w kapitalizmie wolnokonkurencyjnym były niższe lub wyższe od wartości rynkowej towarów, ekonomiści burżuazyjni wyciągnęli wniosek o istnieniu sprzeczności między marksowską teorią wartości a teorią konkurencji. W rzeczywistości sprzeczności takiej nie ma, gdyż: 1) cena produkcji jest formą przejawiania się wartości rynkowej; 2) suma wartości rynkowych równa się sumie cen produkcji, a suma gałęziowych wartości dodatkowych sumie zysków przeciętnych; 3) zmniejszanie się czasu społecznie niezbędnego do wytwarzania towarów pociąga za sobą zmniejszanie się ich wartości rynkowych i obniżanie ich cen produkcji. Jak wynika z analizy działania prawa wartości, towary cena rynkowa są sprzedawane na rynku po cenie rynkowej, wynikającej z działania podaży i popytu. Rynkowa cena towarów oscyluje wokół ceny produkcji będącej przekształconą formą wartości rynkowej. Analiza zysku przeciętnego i ceny produkcji daje teoretyczne podstawy do określenia metod walki klasowej i solidarności klasowej ruchu robotniczego. W wyniku redystrybucji wytwarzanej wartości dodatkowej konkretny robotnik wyzyskiwany jest nie tylko przez tego kapitalistę, który go zatrudnia, lecz i przez innych. W kapitalizmie istnieje system klasowego wyzysku: cała klasa kapitalistów wyzyskuje ogół proletariatu. [więcej w: , stoiska targowe, meble na zamówienie, budowa stoisk targowych ]
[więcej w: terapia sensoryczna dla dzieci, gazeta lidzbarska, fermentacja masłowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Cena produkcji.”

 1. Mia says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabloty sklepowe[...]

 2. Samuel says:

  Nawet się nie spodziewaliśmy się że alergia a nietolerancja

 3. Anna says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stanazolol stanabol[...]

 4. Julita says:

  Najpierw wizyta u lekarza rodzinnego

 5. Alpha says:

  [..] Odniesienie w tekscie do zakupy[...]

 6. Captain Peroxide says:

  Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie