RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA.

Doprowadziłoby to bowiem do spadku stopy zysku. Dlatego głównym czynnikiem decydującym o wprowadzaniu postępu technicznego przez monopol jest istniejąca i przewidywana stopa zysku. Ponadto należy pamiętać, że osiąganie określonej stopy zysku w przyszłości jest zależne nie tylko od obniżenia kosztów produkcji, ale i od kształtowania ceny.  Krańcową wydajnością (lub produkcyjnością) nazywamy wydajność (lub produkcyjność) ostatniej jednostki zastosowanego czynnika produkcji; w naszym przykładzie tą ostatnią jednostką jest 200 dodatkowych jednostek kapitału. Wynika stąd wniosek, że monopol- jeśli chodzi o stosowanie postępu technicznego – jest ograniczony przewidywaną stopą zysku. RENTA GRUNTOWA I TENDENCJE ROZWOJOWE KAPITALISTYCZNEGO ROLNICTWA. 1. Dwie drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie. Kapitalistyczna własność ziemi powstała przeważnie w wyniku przekształcenia feudalnych latyfundiów w kapitalistyczne przedsiębiorstwa rolne oparte na pracy najemnej. Zasięg kapitalistycznej własności ziemskiej już w początkach kapitalizmu zaczął rozszerzać się w porównaniu z feudalną własnością ziemi. Masowe wywłaszczanie chłopów z ziemi (tzw. rugi chłopskie), które odbywało się wraz z rozwojem kapitalizmu. W Anglii i w większości krajów Europy środkowe, południowej i wschodniej, rozszerzało bazę kapitalistycznego systemu w rolnictwie produkcji rolniczej. Ta droga rozwoju kapitalistycznego rolnictwa zwana drogą pruską, gdyż klasycznym jej przykładem były Prusy, zapewniała jednocześnie dopływ taniej siły roboczej do powstających kapitalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych. Tylko bowiem część dawnych chłopów pańszczyźnianych była w stanie wykupić ziemię przypadającą im dzięki uwłaszczeniu. Wiele rodzin nie mogąc spłacić należności za ziemię, którą poprzednio uprawiały przez wiele pokoleń, zmuszone było do jej opuszczenia; ludność ta przekształciła się w robotników najemnych. Tylko we Francji i niektórych krajach skandynawskich rewolucja burżuazyjna zlikwidowała feudalną własność ziemską w sposób radykalny, wywłaszczając obszarników i oddając ziemię chłopom, którzy na niej pracowali. [hasła pokrewne: , Kabina pod prysznic, Serwis Klimatyzacji, kamery monitoring ]
[więcej w: leczenie bez zgody pacjenta, leczenie prądem o niskim napięciu, rehabilitacja warszawa bemowo ]

Tags: , ,

Comments are closed.