Czynniki hamujące spadek stopy zysku.

Do czynników hamujących spadek stopy zysku należą m.in.: hamujące. 1) wzrost stopy wartości dodatkowej, zwłaszcza względnej wartości dodatkowej (wzrost siły produkcyjnej pracy), jakkolwiek możliwy jest również wzrost stopy wartości dodatkowej bezwzględnej (wzrost intensywności pracy); 2) spadek składu organicznego kapitału wynikający potanienia środków produkcji w wyniku wzrostu siły produkcyjnej pracy; 3) przyspieszenie obrotu kapitału: 4) handel zagraniczny; 5) cena monopolowa; 6) świadoma działalność organizacji przedsiębiorców; 7) działalność państwa, na rzecz kapitału e. Handel zagraniczny może wpływać hamująco na spadek stopy zysku w dwojaki sposób: a) dzięki korzystnym terms ot trade, tj. stosunkowi cen towarów eksportowanych do ceń towarów importowanych; terms ot trade przynoszą korzyści i wzrost stopy zysku firmom z krajów wysoko rozwiniętych; b) dzięki eksportowi nadwyżek towarowych za granicę, co wpływa na utrzymanie wyższego poziomu cen w kraju, a ponadto – dzięki wzrostowi skali produkcji – przyczynia się do obniżki kosztów produkcji. Na wzrost stopy zysku przedsiębiorstw należących do monopoli wpływają ceny monopolowe, organizacje przedsiębiorców i działalność państwa na rzecz kapitału. Aby móc odpowiedzieć na pytanie; czy w dotychczasowym rozwoju kapitalizmu stopa zysku spadała czy rosła, trzeba prześledzić rzeczywiste jej kształtowanie się. Badań takich dla całego systemu kapitalistycznego nie przeprowadzono. Redystrybucja wartości dodatkowej dokonuje się nie tylko pomiędzy kapitalistów przemysłowych. Uczestniczą w niej również kapitaliści handlowi, bankierzy oraz właściciele ziemi. W kapitalizmie wolnokonkurencyjnym kapitał handlowy, dzięki możliwości przepływu kapitału, realizuje identyczny jak i kapitał przemysłowy zysk przeciętny, a w kapitalizmie monopolistycznym – zysk monopolowy. Kapitał pożyczkowy to kapitał pieniężny przekazywany przez właściciela na określony czas innym użytkownikom w zamian za procent. [podobne: , regały półkowe, pomoc drogowa, projektowanie wnętrz Kraków ]
[więcej w: cena monopolowa, renta różniczkowa, oddychanie beztlenowe ]

Tags: , ,

No Responses to “Czynniki hamujące spadek stopy zysku.”

 1. Zofia says:

  [..] Cytowany fragment: implanty zębów Kraków[...]

 2. Marlena says:

  To sa oficjalne informacje medyczne

 3. Speedwell says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu marketing medyczny[...]

 4. Patrycja says:

  siedziałam w przeciągu i nabawiłam się zapalenia stawów biodrowych