Racjonalizacja produkcji.

Dlatego każde przedsiębiorstwo kapitalistyczne jest zainteresowane w takiej racjonalizacji produkcji, która prowadzi do oszczędności c. Oszczędność kapitału stałego osiąga się m.in. przez: pełne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej; produkcję wielozmianową; maksymalne wykorzystanie maszyn; zmniejszanie zużycia surowców i materiałów pomocniczych na jednostkę produkcji; zastępowanie materiałów, surowców i maszyn droższych tańszymi itd. Należy podkreślić, że poszczególne przedsiębiorstwa kapitalistyczne mają bardzo poważne osiągnięcia w zakresie racjonalizacji zużycia kapitału stałego. Równocześnie jednak, nawet współcześnie, przy wzrastającej roli sektora państwowo- kapitalistycznego  istnieje duże marnotrawstwo kapitału stałego w skali społecznej.  Podział wartości dodatkowej. Przedsiębiorstwo jest zainteresowane we wzroście stosunku c : v, gdyż dzięki temu może uzyskać skrócenie indywidualnego czasu pracy. Zapewnia mu to osiągnięcie nadzwyczajnej wartości dodatkowej i zysku ,nadzwyczajnego. Może to prowadzić do wzrostu składu organicznego w określonej gałęzi gospodarki, a w ślad za tym i w całej gospodarce. 3. Wszystkie te czynniki, które zmieniają szybkość obrotu kapitału. Wzrost szybkości obrotu kapitału powoduje bowiem wzrost stopy zysku i na odwrót. Z punktu widzenia cyrkulacji dzielimy kapitał na trwały i obrotowy. Poszczególne części składowe kapitału jako całości, a szczególnie elementy składowe kapitału trwałego, dokonują obrotu w niejednakowym czasie. Aby więc obliczyć obrót kapitału jako całości, trzeba wyprowadzić średnią obrotów jego części składowych. Przykład obrazujący obrót całego kapitału daje tablica. Z tablicy widać, że szybkość obrotu kapitału trwałego może być bardzo mała (1110 w ciągu roku), a jednak obrót kapitału jako całości (1,57 obrotu w ciągu roku) jest znaczny. Dzieje się to dzięki szybkiemu obrotowi kapitału obrotowego. Na przyspieszenie obrotu kapitału jako całości mają wpływ m.in.: wielozmianowość, racjonalna produkcja, racjonalna wielkość zapasów surowców i materiałów pomocniczych, szybka realizacja wytworzonych towarów itp. [patrz też: , indywidualne kalendarze trójdzielne, podesty ruchome, bezpieczeństwo rzeczy ]
[hasła pokrewne: krasnorosty, leczenie prądem o niskim napięciu, zoofaktor ]

Tags: , ,

No Responses to “Racjonalizacja produkcji.”

 1. Marika says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Botox[...]

 2. Elena says:

  lekarz u którego się leczę nie chce obniżyć mi dawki leku

 3. Pinball Wizard says:

  Article marked with the noticed of: leczenie kanałowe pod mikroskopem[...]

 4. Dangle says:

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d