Bilans płatniczy (bieżący) kraju.

Bilans płatniczy (bieżący) kraju obejmuje, obok salda bilansu handlowego, także wpływy i wydatki z tytułu ubezpieczeń, transportu morskiego, lotniczego, tranzytu kolejowego, z turystyki, z wymiany kulturalnej, z kupna i sprzedaży dokumentacji technicznej, patentów i licencji, wpływy i wydatki z tytułu przebywania na terytorium danego kraju wojsk obcych czy istnienia obcych baz wojskowych, a wreszcie wpływy z zysków od lokat kapitału za granicą lub wydatki dewizowe z reeksportu zysków obcego kapitału ulokowanego w danym kraju. Ostateczny bilans płatniczy kraju obejmuje ponadto wpływ czy odpływ kapitału prywatnego lub państwowego z tytułu inwestycji zagranicznych oraz z długoterminowych i krótkoterminowych pożyczek lub dotacji (np. w ramach tzw. pomocy dla zagranicy). 4. Cena monopolowa i zysk monopolowy. Monopol a postęp techniczny. Kapitalizm na przełomie XIX i XX wieku wszedł w stadium monopolistyczne. W monopolistycznym stadium kapitalizmu decydująca ilość produkcji zbytu towarów i usług znajduje się w ręku monopoli. Wraz z pojawieniem się monopolizacji produkcji zbytu i usług pojawiająca się cena monopolowa. Cena monopolowa jest wyrazem pozycji na rynku zdobytej przez monopol czy monopole. Jest ona specyficzną ceną rynkową; powstaje jednak w wyniku świadomej decyzji monopolu. Rozważania na temat ceny monopolowej przeprowadzimy przy założeniu monopolu pełnego, który w rzeczywistości jest zjawiskiem rzadkim. Tylko jednak monopol pełny umożliwia daleko idącą swobodę przy ustalaniu ceny monopolowej. Nie jest to jednak bynajmniej swoboda zupełna. Monopole w swojej polityce cen wyłamują się – w pewnym zakresie – z wymagań prawa wartości. Oznacza to, że świadome decyzje monopolu co do poziomu ceny monopolowej nie mogą być dowolne. Głównym celem, do którego dąży monopol przez cenę monopolową, jest osiągnięcie możliwie najwyższej stopy zysku, a zwłaszcza najwyższej masy zysku. [hasła pokrewne: , szamba ekologiczne, kawa do ekspresów, Studnie głębinowe ]
[patrz też: goniec bartoszycki, metoda simontona, soczewki dla astygmatyków ]

Tags: , ,

No Responses to “Bilans płatniczy (bieżący) kraju.”

 1. Natural Mess says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu fizjoterapia warszawa[...]

 2. Onion King says:

  błonnik+antyoksydanty

 3. Troubadour says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: płyn do ust[...]

 4. Lena says:

  Tętniak mózgu objawy niepozorne